Felsős matematikai képletek

Algebrai kifejezések
Algebrai tört
Átlag
Deltoid
Egyenlő szárú háromszög
Elsőfokú egyenletek megoldása
Értelmezési tartomány
Függvény
Függvény értékkészlete
Gömb felszíne
Gúla
Gúla térfogata
Háromszög köré írható kör
Háromszög magasságvonala és magasságpontja
Hasáb
Hasáb felszíne
Hatvány hatványozása
Hatványozás azonosságai
Henger felszíne
Henger térfogata
Kamatos kamat
Kiemelés
Kör
Kör kerülete és területe
Lineáris függvény
Műveleti sorrend
Négyzetgyök
Paralelogramma
Pitagorasz-tétel
Relatív gyakoriság
Szabályos háromszög
Számtani sorozat
Téglalap
Tengelyes tükrözés
Tengelyesen szimmetrikus alakzat
Thalesz-tétel
Törtek egyszerűsítése
Trapéz
Zérushely

Középiskolai matematikai képletek

Algebrai kifejezések
Algebrai tört
Binomiális eloszlás
Csonkagúla felszíne
Csonkagúla térfogata
Csúcs fokszáma
Diszkrimináns
Egyenes egyenlete
Egyenes normálvektora
Egyszerű gráf
Elsőfokú egyenletek megoldása
Értelmezési tartomány
Exponenciális függvény
Forgáskúp felszíne
Függvény
Függvény értékkészlete
Függvény szélsőértéke
Függvények paritása
Gömb felszíne
Gúla térfogata
Gyöktelenítés
Háromszög köré írható kör
Háromszögbe írható kör
Háromszögek hasonlósága
Hasáb
Hatványozás azonosságai
Henger felszíne
Henger térfogata
Ismétlés nélküli kombináció
Ismétlés nélküli permutáció
Ismétlés nélküli variáció
Ismétléses permutáció
Ismétléses variáció
Kamatos kamat
Két pont távolsága a koordinátarendszerben
Kiemelés
Kör
Középpontos hasonlósági transzformáció
Lineáris függvény
Logaritmikus egyenlet megoldása
Logaritmus azonosságok
Magasságtétel
Mértani sorozat
Műveleti sorrend
n-edik gyök
Négyzetszámok oszthatósági tulajdonságai
Nevezetes ponthalmazok
Pitagorasz-tétel
Relatív gyakoriság
Szabályos háromszög
Számtani sorozat
Szögfelező-tétel
Szögfüggvények (hegyeszszögek szögfüggvényei)
Tangens szögfüggvény a derékszögű háromszögben
Teljes gráf
Thalesz-tétel
Törtek egyszerűsítése
Trapéz
Trigonometriai összefüggések
Vektor hossza, két pont távolsága
Vektor szorzása számmal
Vektorok összeadása és kivonása
Vektorok skaláris szorzata
Viéte-formulák
Zérushely