Háromszög köré írható kör

A háromszög köré írt köre az a kör, amely átmegy a háromszög mindhárom csúcsán.

A kör középpontját úgy kapjuk meg, hogy megrajzoljuk a háromszög oldalfelező merőlegeseit. Ezek egy pontban metszik egymást: ez lesz a köré írt kör középpontja.

A köré írt kör sugara a középpont és bármelyik csúcs távolsága lesz.

háromszög köré írt köre

Példa a háromszög köré írható körével kapcsolatban

1. Feladat:  Egy háromszög egyik oldala 6 cm-es, a köré írt kör sugara 4 cm-es. Milyen messze van a köréírt kör középpontja az adott oldaltól? 

Megoldás: Készítsünk egy vázlatot!

háromszög köré írt kör feladat

Tudjuk, hogy  a köréírt kör középpontja az oldalfelező merőlegesek metszéspontja. Ha az adott oldal felezőmerőlegesét berajzoljuk, egy olyan derékszögű háromszöget kapunk, amelynek az átfogója a köréírt kör sugara, másik oldala az adott oldal fele. A harmadik oldala lesz a keresett távolság, amit így a Pitagorasz-tétellel kiszámolhatunk:

3 squared plus x squared equals 4 squared

9 plus x squared equals 16

x squared equals 7

x equals square root of 7

Tehát a köré írt kör középpontja square root of 7 cm távolságra van az adott oldaltól.

2. feladat:  Derékszögű háromszög köré kört rajzolunk. A derékszögű háromszög átfogója 26 cm. Mekkora a háromszög köré írt kör sugara?

Megoldás: A derékszögű háromszög speciális ebből a szempontból. Oldalfelező merőlegesei az átfogó felezőpontjában metszik egymást. Így a köré írt kör sugara az átmérő fele: 13 cm.

háromszög köré írt kör feladat thálesz-tétel derékszögű háromszög

Másik megoldás: A Thalesz-tételből tudjuk, hogy a derékszögű háromszög köré írt kör átmérője megegyezik a derékszögű háromszög átfogójával. Így a köré írt kör átmérője 26 cm.
Ennek a fele a sugár, ami 13 cm. Ennyi tehát a köré írt kör sugara.

A kövekező Matek Oázis videókkal tanulhatsz a háromszög köré írható köréről

3. feladatsor
3. feladatsor megoldásai
3. feladatsor
Gyakorlás (háromszögek)
Háromszögek
Alapszerkesztések
13. Háromszögek nevezetes vonalai ...