Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tartalom

Szerzői jogvédelem
Egy-felhasználós jogosultság
Jogosultság időtartama
Előfizetésre vonatkozó információk
Mellékrendelési Kedvezményes Rendszer
Felelősség
Elállási, felmondási jog
GARANCIA
    Elégedettségi Garancia
    Részlet lemondási garancia
    Érettségi Siker Garancia
    Emelt Szintű Érettségi Siker Garancia
    Jegyjavító Garancia
    Pótvizsga Siker Garancia
Számlázás
Részletfizetésre, havi és éves előfizetésre vonatkozó bankkártya terhelési engedély visszavonása
Új bankkártya megadása részletfizetéshez
Vis maior
Egyéb rendelkezések
Módosítások

 

Az alábbi feltétel rendszer a matekmindenkinek.hu internetes oktatási rendszer használatát szabályozza. Az ettől eltérő bármilyen használat jogsértő, polgári peres eljárás tárgyát képezi.

Jelen jogi szabályozás kötelezően vonatkozik mindenkire, aki igénybe veszi a matekmindenkinek.hu internetes oktatási rendszert (továbbiakban: felhasználó). A rendszer használata csak az alábbi szabályozás elfogadása után lehetséges. A szerzők Baloghné Békési Beáta, Balogh András és a Matek Oázis Kft. munkatársai (továbbiakban: szerzők) (cím: 8808 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19. 2. emelet 212/1.) egyben üzemeltetők magukra nézve kötelező érvénnyel vállalják a rájuk vonatkozó kitételeket.

Szerzői jogvédelem

A rendszer egészében és részleteiben is a szerzői jogok védelme alá esik. A szerzői jog Baloghné Békési Beátát és Balogh Andrást, és a Matek Oázis Kft. munkatársait, mint szerzőket illeti meg.

Minden oktatási anyaga csakis és kizárólag a matekmindenkinek.hu internetes rendszerén keresztül használható. Az ettől eltérő használat a szerzői jogokkal ellentétes, tehát törvénybe ütköző cselekedet. Az oktatóvideókat és gyakorló feladatsorokat a szerzők határozott és egyértelmű írásbeli engedélye nélkül, tilos bármilyen formában, részben vagy egészben : lemásolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni, bármilyen formában terjeszteni, csoportosan bemutatni, a matekmindenkinek.hu rendszerén kívül oktatási célra felhasználni.

matekmindenkinek.hu rendszer tartalma

Az oktatási rendszer tananyagok összességéből, és a hozzá kapcsolódó internetes szolgáltatásokból áll. Az oktatás interaktív oktatóvideók formájában sajátítható el. A gyakorló feladatsorok az interneten futó célprogramok futtatásával végezhetők el.

Egy-felhasználós jogosultság

Az oktatási rendszert egy felhasználó 2 gépről tudja használni. Ha két gép után 3. gépet szeretne bevonni, akkor egy online újraosztással tudja sztornózni az addigi beállításokat és ismét meg tud jelölni 2 számítógépet. Ha ezután ismét egy 3. gépet szeretne használni, akkor hívjon minket ügyfélszolgálati telefonszámunkon, és mi sztornózzuk az addigi beállításokat, azaz újra lehet kezdeni a 2x2 ciklust.

Jóhiszemű használat esetén nem fordulhat elő, hogy nem tudja használni az anyagokat csak azért, mert valami nem stimmel a számítógép jogosultság beállításokkal.

A matekmindenkinek.hu rendszert az a felhasználó jogosult használni, aki a rendszer internetes felületén keresztül regisztrálja magát és magára nézve kötelezően elfogadja jelen megállapodást. A rendszer jól elkülöníthetően feltünteti az ingyenesen és tandíjfizetés ellenében használható oktatóanyagokat. Az ingyenes oktatóanyagokat jelen szerződés betartása mellett minden felhasználó szabadon használhatja. A tandíjköteles oktatóanyagok a meghirdetett díj befizetése ellenében használhatók. Vásárláskor a szerződéskötés ráutaló magatartással történik. A használatot a Matek Oázis Kft. (üzemeltető) engedélyezi megfelelő szoftver paraméterek beállításával, miután a befizetés valódiságáról meggyőződött.

Minden felhasználó csakis és kizárólag "egy-felhasználós" jogosultságot kap, azaz azt mással nem oszthatja meg, nem ruházhatja át. A felhasználó a felhasználónevét és jelszavát köteles a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni. Ennek megfelelően különösen tilos a felhasználói azonosítókat közzétenni vagy mások által hozzáférhetővé tenni.

A matekmindenkinek.hu programrendszer a felhasználó számítógépének IP címét automatikusan tárolja, illetve a felhasználó azonosítás céljából a felhasználó gépén jelölő fájlt ("sütit") helyez el. A felhasználó köteles a saját számítógépén a "sütik" elhelyezését engedélyezni az internet böngésző program megfelelő beállításával.

A rendszert legfeljebb két jogosultként megjelölt számítógépről lehet használni, azaz pl. egy otthoni asztali számítógépről és még egy második számítógépről (pl. notebook, munkahely, nagymama, stb.). A felhasználó nevet és a jelszót soha senkinek nem szabad átadni, még véletlenül sem! Ha mégis megtörténik, azt a rendszer felismeri, ami a jogosultság elveszítését eredményezheti! A matekmindenkinek.hu "sütik" törlése azt eredményezi, hogy a rendszer nem fogja felismerni, hogy az adott számítógép jogosult az oktatási rendszer használatára. A rendszer újratelepítése is az azonosítók ("sütik") törlését eredményezheti. A második jogosultság beállítása után harmadik jogosultság beállítása nem lehetséges. Ebben az esetben egy külön eljárás szerint adható ki ismét a jogosultság legfeljebb két számítógépre, amennyiben nem merül fel szándékos felhasználónév és jelszó átadás gyanúja. A külön a jogosultság ismételt kiosztása első alkalommal on-line elvégezhető, továbbiakban azonban a honlapon megadott vevőkapcsolati telefon felhívásával lehetséges, amennyiben a szerző ehhez hozzájárul.

A felhasználó jogosultságát a szerző egyoldalúan szüneteltetheti, vagy visszavonhatja, amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja.

Jogosultság időtartama

Az oktatási rendszer használata időben korlátozott. Ebben az esetben is az egy-felhasználós jogosultság elve az irányadó, azaz a jogosultság nem örökíthető át. A jogosultság lejáratát a vásárláskor egyértelműen feltüntetjük.

Havidíjas, vagy éves díjas hozzáférés (előfizetés) esetén a jogosultság a rendszeres díjfizetés idejéig tart. Díjelmaradás esetén a jogosultság megszűnik. A jogosultságot a díjfedezet lejáratának napjától a szerzők egyoldalúan megszüntethetik.

Részletfizetés esetén a jogosultság csak az utolsó részlet befizetését követően válik teljessé. A részlet futamideje alatt a jogosultság mindig a következő részlet esedékességéig tart. Az esedékes részlet beérkezésével a jogosultság ideje automatikusan meghosszabbodik.

A részletfizetés nem havidíjas hozzáférés, csupán halasztott, ütemezett tandíj fizetés, ami fizetési kötelezettséggel jár.

Az ingyenes anyagok lejárati idejét és azok választékát az üzemeltető Matek Oázis Kft. saját belátása szerint szabályozza, azaz a választékot és a hozzáférést tetszőlegesen bővítheti, illetve csökkentheti.

Előfizetésre vonatkozó információk

A havi és éves előfizetésre vonatkozó információk

A havi és éves előfizetések felmenő rendszerű előfizetések, vagyis a csomag a "gyermekkel együtt nő" folyamatos fizetés esetén.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a vásárló előfizet egy adott évfolyam matek tananyagára (pl. 5.-es matek), akkor a következő tanév kezdetekor, legkésőbb szeptember 1-én a következő évfolyam matek tananyaga (6.-os matek) is hozzáadódik a csomaghoz (és a továbbiakban az 5.-es és 6.-os csomag is benne van az előfizetésben - egy tananyag árában).

Amíg a vásárló fenntartja az előfizetését, folyamatosan gyarapodik a jogosultság, a korábbi évek tananyagai kiegészülnek a legújabbal.

Az előfizetések relatív időzítésűek:

    *Havi előfizetés esetén a következő havidíj ugyanazon a napon esedékes, amelyen az előző havi befizetés megtörtént (kivéve a hónap vége: pl. 31.-i fizetés esetén a következő hónapban ez akár 30.-ára, akár 28.-ára (29.-ére) is módosulhat, ha a hónapban nincs több nap).

    *Éves előfizetés esetén a következő éves díj ugyanazon a naptári napon esedékes a következő évben.

Ha elmarad egy havi vagy éves díj, azaz nem érkezik be a tandíj az esedékes dátumon, akkor nem szűnik meg azonnal a csomag, de szünetel a hozzáférés. 15 napig még lehetőség van befizetni a következő díjat és újra aktiválni a már meglévő lehetőséget, mielőtt megszűnne és elveszne a hozzáférés az idei és az esetleg összegyűjtött korábbi tananyagokhoz.

Az előfizetés nem jár elköteleződéssel, bármikor lemondható. Lemondás esetén a hozzáférés a befizetett időszak végéig tart, utána megszűnik.

Előfizetési díj emelése évente egyszer lehetséges az előfizetői csomagjainknál, legfeljebb az infláció mértékében.

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A Matek Oázis Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató") által nyújtott előfizetéses szolgáltatások igénybevétele során a felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználó") kötelesek elolvasni és elfogadni jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: "ÁSZF").

2. Előfizetési díj változása

2.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot az előfizetési díjak módosítására.
2.2 A Szolgáltató köteles előre értesíteni a Felhasználókat az előfizetési díjak változásáról. Az értesítés elektronikus levél formájában vagy az online felhasználói felületen keresztül történik.
2.3 Az előfizetési díjak módosítására vonatkozó értesítés a tervezett változásokról és azok időpontjáról is tájékoztatást nyújt.

3. Felhasználói elfogadás és jogok

3.1 A Felhasználók az ÁSZF elfogadásával beleegyeznek abba, hogy a Szolgáltató jogosult az előfizetési díjak módosítására a jelen feltételek szerint.
3.2 Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet az előfizetési díjak változásával, jogában áll lemondani az előfizetéséről. A lemondás feltételeit és határidejét az értesítés tartalmazza.

4. Érvényesség és módosítások

4.1 Jelen ÁSZF hatálybalépése a közzététel napján történik.
4.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Az módosított feltételek a Felhasználók számára az érvényesség napján lépnek életbe.

5. Záró rendelkezések

5.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak
5.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és a Felhasználó közötti valamennyi jogviszonyra, amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és egyetért a benne foglaltakkal.

Mellékrendelési Kedvezményes Rendszer

1. Rendelés és Mellékrendelés:
    
1.1 A megrendelőnek lehetősége van rendelése mellé további termékeket is választani kedvezményes áron.
1.2 A mellékrendelés kizárólag a főrendelés teljesítése során, vagy azt megelőzően történhet.

2. Lemondás és Árkalkuláció:

2.1 Ha a megrendelő lemondja az eredeti teljes árú csomagot (azaz a főrendelést), akkor a mellékrendeléssel választott termékek ára az eredeti teljes árú csomag árára változik.
2.2 A mellékrendeléssel vásárolt termékek esetén a korábbi kedvezményes ár helyett az eredeti teljes összegű ár kerül alkalmazásra a lemondás esetén.

3. Fizetés és Visszatérítés:

3.1 A már kifizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni vagy levonni a lemondott főrendelés értékéből.

4. Módosítások joga:

4.1 A Matek Oázis Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a mellékrendelési kedvezményes rendszer feltételeit bármikor módosítsa vagy frissítse, előzetes értesítés nélkül.
4.2 Az esetleges módosítások azokra az ügyfelekre is vonatkoznak, akik a módosítások előtt rendeltek, de még nem teljesítették teljesen a megrendeléseiket.

5. Egyéb Kondíciók:

5.1 Egyedi helyzetekben a Matek Oázis Kft. fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben eltérjen az általános feltételektől, de erről a megrendelőt előzetesen értesíti.
5.2 Minden egyedi megállapodás csak írásban köthető.

Felelősség

Szerzők a sokéves és sokoldalú általános-, és középiskolai matematika tanítási tapasztalatukra alapozva minden tőlük telhetőt megtesznek az oktató anyagok hibátlanságáért, azonban nem vállalnak felelősséget az esetleges hibákért, illetve azok következményeiért. A Matek Oázis Kft. nem vállal pénzügyi felelősséget a felhasználó matematika (fizika, kémia, stb…) eredményéért. Mindamellett megteszi a tőle telhető legtöbbet, hogy az oktatási anyagok hatékonyan segítsék a felhasználó felkészülését. Szerző biztosítja, hogy az oktatási tematika lefedi a az adott tárgy kerettantervének aktuálisan érvényes követelményrendszerét, az emelt szint követelményeit kivéve.
A matekmindenkinek.hu üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az alkalmazás működőképességéért tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. Ezért a felhasználónak a jelentkezést(rendelést) megelőzően célszerű meggyőződnie a használhatóságáról az ingyenes anyagok próbafuttatásával. Ezen megkötések nem érintik a Felhasználó 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletből eredő jogait, melyeket a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhat.
Szerzők vállalják, hogy a meghirdetett tematikának megfelelő tananyagokat az ott megadott időben a tanfolyamon résztvevők rendelkezésére bocsátják.

Szerzők a vállalt garanciákon túl nem vállalnak további felelősséget a tananyag használatával kapcsolatosan bekövetkezett semmilyen egyéb anyagi vagy erkölcsi kárért.

Elállási, felmondási jog

Szolgáltatásaink többségére 100% Elégedettségi Garanciát vállalunk (részletesen ld. lejjebb), amit minden esetben feltüntetünk a vásárlási oldalakon. Van azonban néhány kivétel. Pl. érettségi vizsgák, pótvizsgák, felvételi vizsgák előtt egy-két héttel történő vásárlás esetén és még néhány más esetben szüneteltetjük az Elégedettségi Garanciát. Ezekben az esetekben az elállási jog nem érvényesíthető a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. paragrafus (1) m) pontja értelmében, ami a „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra” vonatkozik.

Ezekben és csakis ezekben az esetekben kivétel nélkül a vásárlási folyamatban a vásárló a megfelelő jelölőnégyzet kötelező jellegű kipipálásával kifejezett, előzetes beleegyezését adja a szolgáltatás elkezdéséhez és egyúttal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.

Azaz, azokra a szolgáltatásokra, amelyekre a 100% Elégedettségi Garancia nem vonatkozik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. paragrafus (1) m) pontja vonatkozik az alábbiak szerint:

„A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát ... a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. ”

GARANCIA

A Matek Oázisban a 100% pénz-visszafizetési garanciákkal azt vállaljuk, hogy amennyiben a garanciális visszafizetés feltételei teljesülnek, akkor visszafizetjük az adott szolgáltatásra addig befizetett összeget. A garancia célja a vásárlói bizalom és biztonság növelése. A garanciával való egyértelmű visszaélés esetén a garanciális kötelezettség alól mentesül a a szolgáltató. Ilyen esetnek minősül, ha a garanciát érvényesítő felhasználó tartósan vagy ismétlődően ingyenes használatra akarja felhasználni a garanciális visszafizetést.

A Garanciális visszafizetéssel az adott teljes csomagra vonatkozó hozzáférési jogosultság automatikusan megszűnik. Azaz megszűnik a hozzáférés a megvásárolt csomag részét képező összes tananyaghoz, akkor is, ha az ajándékként, vagy bármilyen más jogcímen kapcsolódott a garancia tárgyát képező csomaghoz.

A csomagjainkra nem vonatkozik automatikusan semelyik garancia sem. Egy adott csomagra vonatkozó garancia ill. garanciák a tanév során változhatnak. Az a garancia ill. azok a garanciák az érvényesek, amelyeket az előfizetés aktiválása időpontjában garanciaként feltüntettünk az adott csomag vásárlási oldalán. Az egyértelműség és a későbbi visszaellenőrizhetőség kedvéért a garanciát a rendelt csomaggal együtt letároljuk.

100% Elégedettségi Garancia

A tananyag aktiválásától számított 14 napon belül 100% pénz-visszafizetési garanciát adunk, ha valami miatt mégis meggondolná magát a vásárló.

Az elégedettségi garancia csak azokra a termékekre érvényes, amelyekre meghirdettük a vásárlás pillanatában.

Részlet lemondási garancia

2019. január 26-tól leadott részletfizetéssel történő megrendelésekre vonatkozik, amennyiben a rendelés időpontjában ez a garancia meg van hirdetve vásárlási lehetőségnél. Az elállási jogtól függetlenül azt garantálja a vásárló részére, hogy az aktuálisan hátralevő részletek befizetését bármikor felmondhatja. A vásárló a részlet lemondási szándékát írásban (emailben) vagy az ügyfélszolgálati telefonon szóban köteles a részletfizetés esedékességi napja ELŐTT közölni. A vásárló tudomásul veszi, hogy a részlet lemondással együtt a hozzáférése is megszűnik. A már befizetett részletek visszaigénylésére nem jogosít.

100% Érettségi Siker Garancia

Tanév végétől számítva az első félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy a középszintű matematika érettségi osztályzata nem lesz rosszabb a 11. tanév végi matek jegynél!

2. félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy a középszintű matematika érettségi osztályzata nem lesz rosszabb a 12. tanév félév végi matek jegyénél! (2024-ben a legkésőbb április 3-ig vásárolt felkészítésekre.)

Amennyiben a referencia időszak eredménye elégtelen(1) volt, akkor a minimum elégséges(2) osztályzatot garantáljuk.
A garancia érvényesítéséhez szükséges a megfelelő bizonyítványok másolata.
A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

A 100% Érettségi Siker Garancia érvényesítés feltételeinek kiegészítése (2024.01.25.):
- folyamatos előfizetés az első befizetéstől az érvényesítési időig szüneteltetés nélkül
- minimum 4 csillag megszerzése havonta az érettségi tananyagokban (ehhez például két tananyagot kell megnéznie havonta úgy, hogy közben figyelmesen válaszol a kérdések legalább 60 %-ára)

  100% Emelt Szintű Érettségi Siker Garancia

Az Emelt Szintű Érettségi Siker Garancia a megváltozott felvételi pontszámítás miatt törölve. (2024.01.25.)

100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy ha a videóinkkal készülsz, biztosan megkapod a +50 pontot az emelt szintű érettségiért, azaz minimum 45%-ra teljesíted az érettségit. Feltétel, hogy legkésőbb február végéig neki kell állni a tanulásnak a Matek Oázisban, ami az oktató program tanulási naplójával igazolható.

A garancia érvényesítéséhez szükséges az érettségi bizonyítvány másolata.
A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

100% Jegyjavító Garancia

Tanév végétől számítva az első félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy az első félévi matek osztályzat jobb lesz, mint az év végi volt!

2. félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy az év végi matek osztályzat jobb lesz, mint az első félév végi volt!

A Jegyjavító Garancia az előbbiek szerint tehát csak az előfizetés első félévében érvényesíthető.

A Jegyjavító Garancia nem vonatkozik:
- ha referencia időszak osztályzata 5-ös volt,
- ha korábban már volt előfizetése.

A garancia érvényesítéséhez szükséges a megfelelő bizonyítványok másolata.

A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

A Jegyjavító Garancia érvényesítés feltételeinek kiegészítése (2024.01.20.):
- folyamatos előfizetés az első befizetéstől az érvényesítési időig szüneteltetés nélkül
- minimum 4 csillag megszerzése havonta a releváns évfolyam tananyagaiban (ehhez például két tananyagot kell megnéznie havonta úgy, hogy közben figyelmesen válaszol a kérdések legalább 60 %-ára)

100% Pótvizsga Siker Garancia

100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy a pótvizsgán megfelel a felhasználó diák.
A garancia érvényesítéséhez szükséges a megfelelő bizonyítvány másolata.

A fentieken túl meghirdetett garanciák feltételei a hirdetmény szerint értelemszerűen értendők. A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

Számlázás

A szolgáltatási díj számlázása az üzemeltető részéről elektronikus számlával történik. A felhasználónak emailben elküldésre kerül a hiteles elektronikus számla. (Ezért is fontos a helyes e-mail cím megadása.) Amennyiben a vevőnek szüksége van papír alapú számlára (mert pl. a könyvelője nincs felkészülve e-számla befogadására), akkor külön kérésre a szolgáltató papír alapú számlát küld az eredeti elektronikus számla "leminuszolása" után.

Részletfizetésre, havi és éves előfizetésre vonatkozó bankkártya terhelési engedély visszavonása

Részletfizetés bankkártyás fizetéssel lehetséges. A rendeléskor a felhasználó engedélyt ad a későbbi részletek automatikus terhelésére. A részlet terhelési engedélyt a Fiókom/Rendeléseim menüpontban lehet (rendelésenként egyesével) visszavonni. Ezután az automatikus terhelés megszűnik. 

Ha a felhasználó bankkártyával befizeti ugyanitt a következő esedékes részletet, és a terhelési engedély bepipálásával engedélyt ad a további terhelésekre, akkor a részletfizetéses terhelés újra automatikusan elindul.

Új bankkártya megadása részletfizetéshez

A részletfizetéses rendeléshez engedélyezett bankkártya a következőképpen módosítható: 
Amennyiben a felhasználó a Fiókom/Rendeléseim menüpontból fizeti be bankkártyás befizetéssel a következő esedékes részletet, és a terhelési engedély bepipálásával engedélyt ad a további terhelésekre, akkor a további esedékes részletek (ha van még ilyen), erre az utoljára használt bankkártyára fognak automatikusan terhelődni.

Vis maior

Vis maior eseménynek nevezzük, amikor az érintett fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény következik be, pl. természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés szünetel. 

Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél, sms küldés és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő - törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 8:00-16:00 között:

 • 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.
 • +36 30/3822-555

A fent nem szabályozott kérdésekben a magyar törvények és az általános etikai elvek szerint kell eljárni.

Szerzők: Baloghné Békési Beáta, Balogh András és a Matek Oázis Kft.
Üzemeltető: Matek Oázis Kft.

 • Székhely: 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19. 2. emelet 212/1.
 • Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.
 • Adószám: 14748707-1-20
 • Cégjegyzékszám: 20-09-069532 "Bejegyezve a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságán"
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92298/2015
 • Telefon: +36-30/38-22-555
 • email:

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Zala Megyei Békéltető Testület, Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, e-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig az alábbi módosításokkal:
 

Módosítások:

 • 2022.08.01 - matekerettsegi.hu rendszer kivétele az ÁSZF-ből
 • 2022.12.06 - Vis maior bekezdés létrehozva
 • 2023.01.18 - Fix részletfizetési határidő kivezetése
 • 2023.01.24 - "Részletfizetésre vonatkozó bankkártya terhelési engedély visszavonása" bekezdés létrehozva
 • 2023.01.24 - "Új bankkártya megadása részletfizetéshez" bekezdés létrehozva
 • 2023.08.01 - Előfizetésre vonatkozó információk
 • 2023.09.28 - Előfizetésre vonatkozó információk
 • 2023.10.06 - Előfizetésre vonatkozó információk - kiegészítése
 • 2023.10.06 - Mellékrendelési Kedvezményes Rendszer
 • 2024.01.20 - A Jegyjavító Garancia érvényesítés feltételeinek kiegészítése (2024.01.20.):
B.B.Bea
B.B.Bea
A szerethető matektanulás szakértője, matektanár
Nyári Matek Kihívás fődíj Nyári Matek Kihívás fődíj

MATEKOZZ ÉS NYERJ!

Értékes APPLE, SAMSUNG és menő JBL cuccok várnak Rád!

ÉRDEKEL »