Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az alábbi feltétel rendszer a matekmindenkinek.hu internetes oktatási rendszer használatát szabályozza. Az ettől eltérő bármilyen használat jogsértő, polgári peres eljárás tárgyát képezi.

Jelen jogi szabályozás kötelezően vonatkozik mindenkire, aki igénybe veszi a matekmindenkinek.hu internetes oktatási rendszert (továbbiakban: felhasználó). A rendszer használata csak az alábbi szabályozás elfogadása után lehetséges. A szerzők Baloghné Békési Beáta, Balogh András és a Matek Oázis Kft. munkatársai (továbbiakban: szerzők) (cím: 8808 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19. 2. emelet 212/1.) egyben üzemeltetők magukra nézve kötelező érvénnyel vállalják a rájuk vonatkozó kitételeket.

Szerzői jogvédelem

A rendszer egészében és részleteiben is a szerzői jogok védelme alá esik. A szerzői jog Baloghné Békési Beátát és Balogh Andrást, és a Matek Oázis Kft. munkatársait, mint szerzőket illeti meg.

Minden oktatási anyaga csakis és kizárólag a matekmindenkinek.hu internetes rendszerén keresztül használható. Az ettől eltérő használat a szerzői jogokkal ellentétes, tehát törvénybe ütköző cselekedet. Az oktatóvideókat és gyakorló feladatsorokat a szerzők határozott és egyértelmű írásbeli engedélye nélkül, tilos bármilyen formában, részben vagy egészben : lemásolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni, bármilyen formában terjeszteni, csoportosan bemutatni, a matekmindenkinek.hu rendszerén kívül oktatási célra felhasználni.

matekmindenkinek.hu rendszer tartalma

Az oktatási rendszer tananyagok összességéből, és a hozzá kapcsolódó internetes szolgáltatásokból áll. Az oktatás interaktív oktatóvideók formájában sajátítható el. A gyakorló feladatsorok az interneten futó célprogramok futtatásával végezhetők el.

Egy-felhasználós jogosultság

Az oktatási rendszert egy felhasználó 2 gépről tudja használni. Ha két gép után 3. gépet szeretne bevonni, akkor egy online újraosztással tudja sztornózni az addigi beállításokat és ismét meg tud jelölni 2 számítógépet. Ha ezután ismét egy 3. gépet szeretne használni, akkor hívjon minket ügyfélszolgálati telefonszámunkon, és mi sztornózzuk az addigi beállításokat, azaz újra lehet kezdeni a 2x2 ciklust.

Jóhiszemű használat esetén nem fordulhat elő, hogy nem tudja használni az anyagokat csak azért, mert valami nem stimmel a számítógép jogosultság beállításokkal.

A matekmindenkinek.hu rendszert az a felhasználó jogosult használni, aki a rendszer internetes felületén keresztül regisztrálja magát és magára nézve kötelezően elfogadja jelen megállapodást. A rendszer jól elkülöníthetően feltünteti az ingyenesen és tandíjfizetés ellenében használható oktatóanyagokat. Az ingyenes oktatóanyagokat jelen szerződés betartása mellett minden felhasználó szabadon használhatja. A tandíjköteles oktatóanyagok a meghirdetett díj befizetése ellenében használhatók. Vásárláskor a szerződéskötés ráutaló magatartással történik. A használatot a Matek Oázis Kft. (üzemeltető) engedélyezi megfelelő szoftver paraméterek beállításával, miután a befizetés valódiságáról meggyőződött.

Minden felhasználó csakis és kizárólag "egy-felhasználós" jogosultságot kap, azaz azt mással nem oszthatja meg, nem ruházhatja át. A felhasználó a felhasználónevét és jelszavát köteles a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni. Ennek megfelelően különösen tilos a felhasználói azonosítókat közzétenni vagy mások által hozzáférhetővé tenni.

A matekmindenkinek.hu programrendszer a felhasználó számítógépének IP címét automatikusan tárolja, illetve a felhasználó azonosítás céljából a felhasználó gépén jelölő fájlt ("sütit") helyez el. A felhasználó köteles a saját számítógépén a "sütik" elhelyezését engedélyezni az internet böngésző program megfelelő beállításával.

A rendszert legfeljebb két jogosultként megjelölt számítógépről lehet használni, azaz pl. egy otthoni asztali számítógépről és még egy második számítógépről (pl. notebook, munkahely, nagymama, stb.). A felhasználó nevet és a jelszót soha senkinek nem szabad átadni, még véletlenül sem! Ha mégis megtörténik, azt a rendszer felismeri, ami a jogosultság elveszítését eredményezheti! A matekmindenkinek.hu "sütik" törlése azt eredményezi, hogy a rendszer nem fogja felismerni, hogy az adott számítógép jogosult az oktatási rendszer használatára. A rendszer újratelepítése is az azonosítók ("sütik") törlését eredményezheti. A második jogosultság beállítása után harmadik jogosultság beállítása nem lehetséges. Ebben az esetben egy külön eljárás szerint adható ki ismét a jogosultság legfeljebb két számítógépre, amennyiben nem merül fel szándékos felhasználónév és jelszó átadás gyanúja. A külön a jogosultság ismételt kiosztása első alkalommal on-line elvégezhető, továbbiakban azonban a honlapon megadott vevőkapcsolati telefon felhívásával lehetséges, amennyiben a szerző ehhez hozzájárul.

A felhasználó jogosultságát a szerző egyoldalúan szüneteltetheti, vagy visszavonhatja, amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja.

Jogosultság időtartama

Az oktatási rendszer használata időben korlátozott. Ebben az esetben is az egy-felhasználós jogosultság elve az irányadó, azaz a jogosultság nem örökíthető át. A jogosultság lejáratát a vásárláskor egyértelműen feltüntetjük.

Havidíjas, vagy éves díjas hozzáférés (előfizetés) esetén a jogosultság a rendszeres díjfizetés idejéig tart. Díjelmaradás esetén a jogosultság megszűnik. A jogosultságot a díjfedezet lejáratának napjától a szerzők egyoldalúan megszüntethetik.

Részletfizetés esetén a jogosultság csak az utolsó részlet befizetését követően válik teljessé. A részlet futamideje alatt a jogosultság mindig a következő részlet esedékességéig tart. Az esedékes részlet beérkezésével a jogosultság ideje automatikusan meghosszabbodik.

A részletfizetés nem havidíjas hozzáférés, csupán halasztott, ütemezett tandíj fizetés, ami fizetési kötelezettséggel jár. Az egyes részletek beérkezési határideje hónap 15-dike.)

Az ingyenes anyagok lejárati idejét és azok választékát az üzemeltető Matek Oázis Kft. saját belátása szerint szabályozza, azaz a választékot és a hozzáférést tetszőlegesen bővítheti, illetve csökkentheti.

Felelősség

Szerzők a sokéves és sokoldalú általános-, és középiskolai matematika tanítási tapasztalatukra alapozva minden tőlük telhetőt megtesznek az oktató anyagok hibátlanságáért, azonban nem vállalnak felelősséget az esetleges hibákért, illetve azok következményeiért. A Matek Oázis Kft. nem vállal pénzügyi felelősséget a felhasználó matematika (fizika, kémia, stb…) eredményéért. Mindamellett megteszi a tőle telhető legtöbbet, hogy az oktatási anyagok hatékonyan segítsék a felhasználó felkészülését. Szerző biztosítja, hogy az oktatási tematika lefedi a az adott tárgy kerettantervének aktuálisan érvényes követelményrendszerét, az emelt szint követelményeit kivéve.
A matekmindenkinek.hu üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az alkalmazás működőképességéért tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. Ezért a felhasználónak a jelentkezést(rendelést) megelőzően célszerű meggyőződnie a használhatóságáról az ingyenes anyagok próbafuttatásával. Ezen megkötések nem érintik a Felhasználó 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletből eredő jogait, melyeket a jogszabályoknak megfelelően gyakorolhat.
Szerzők vállalják, hogy a meghirdetett tematikának megfelelő tananyagokat az ott megadott időben a tanfolyamon résztvevők rendelkezésére bocsátják.

Szerzők a vállalt garanciákon túl nem vállalnak további felelősséget a tananyag használatával kapcsolatosan bekövetkezett semmilyen egyéb anyagi vagy erkölcsi kárért.

Elállási, felmondási jog

Szolgáltatásaink többségére 100% Elégedettségi Garanciát vállalunk (részletesen ld. lejjebb), amit minden esetben feltüntetünk a vásárlási oldalakon. Van azonban néhány kivétel. Pl. érettségi vizsgák, pótvizsgák, felvételi vizsgák előtt egy-két héttel történő vásárlás esetén és még néhány más esetben szüneteltetjük az Elégedettségi Garanciát. Ezekben az esetekben az elállási jog nem érvényesíthető a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. paragrafus (1) m) pontja értelmében, ami a „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra” vonatkozik.

Ezekben és csakis ezekben az esetekben kivétel nélkül a vásárlási folyamatban a vásárló a megfelelő jelölőnégyzet kötelező jellegű kipipálásával kifejezett, előzetes beleegyezését adja a szolgáltatás elkezdéséhez és egyúttal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.

Azaz, azokra a szolgáltatásokra, amelyekre a 100% Elégedettségi Garancia nem vonatkozik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. paragrafus (1) m) pontja vonatkozik az alábbiak szerint:

„A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát ... a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. ”

GARANCIA

A Matek Oázisban a 100% pénz-visszafizetési garanciákkal azt vállaljuk, hogy amennyiben a garanciális visszafizetés feltételei teljesülnek, akkor visszafizetjük az adott szolgáltatásra addig befizetett összeget. A garancia célja a vásárlói bizalom és biztonság növelése. A garanciával való egyértelmű visszaélés esetén a garanciális kötelezettség alól mentesül a a szolgáltató. Ilyen esetnek minősül, ha a garanciát érvényesítő felhasználó tartósan vagy ismétlődően ingyenes használatra akarja felhasználni a garanciális visszafizetést.

A Garanciális visszafizetéssel az adott teljes csomagra vonatkozó hozzáférési jogosultság automatikusan megszűnik. Azaz megszűnik a hozzáférés a megvásárolt csomag részét képező összes tananyaghoz, akkor is, ha az ajándékként, vagy bármilyen más jogcímen kapcsolódott a garancia tárgyát képező csomaghoz.

A csomagjainkra nem vonatkozik automatikusan semelyik garancia sem. Egy adott csomagra vonatkozó garancia ill. garanciák a tanév során változhatnak. Az a garancia ill. azok a garanciák az érvényesek, amelyeket az előfizetés aktiválása időpontjában garanciaként feltüntettünk az adott csomag vásárlási oldalán. Az egyértelműség és a későbbi visszaellenőrizhetőség kedvéért a garanciát a rendelt csomaggal együtt letároljuk.

100% Elégedettségi Garancia

A tananyag aktiválásától számított 14 napon belül 100% pénz-visszafizetési garanciát adunk, ha valami miatt mégis meggondolná magát a vásárló.

Az elégedettségi garancia csak azokra a termékekre érvényes, amelyekre meghirdettük a vásárlás pillanatában.

Részlet lemondási garancia

2019. január 26-tól leadott részletfizetéssel történő megrendelésekre vonatkozik, amennyiben a rendelés időpontjában ez a garancia meg van hirdetve vásárlási lehetőségnél. Az elállási jogtól függetlenül azt garantálja a vásárló részére, hogy az aktuálisan hátralevő részletek befizetését bármikor felmondhatja. A vásárló a részlet lemondási szándékát írásban (emailben) vagy az ügyfélszolgálati telefonon szóban köteles a részletfizetés esedékességi napja ELŐTT közölni. A vásárló tudomásul veszi, hogy a részlet lemondással együtt a hozzáférése is megszűnik. A már befizetett részletek visszaigénylésére nem jogosít.

100% Érettségi Siker Garancia

Tanév végétől számítva az első félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy a középszintű matematika érettségi osztályzata nem lesz rosszabb a 11. tanév végi matek jegynél!

2. félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy a középszintű matematika érettségi osztályzata nem lesz rosszabb a 12. tanév félév végi matek jegyénél!

Amennyiben a referencia időszak eredménye elégtelen(1) volt, akkor a minimum elégséges(2) osztályzatot garantáljuk.
A garancia érvényesítéséhez szükséges a megfelelő bizonyítványok másolata.
A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

100% Emelt Szintű Érettségi Siker Garancia

100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy ha a videóinkkal készülsz, biztosan megkapod a +50 pontot az emelt szintű érettségiért, azaz minimum 45%-ra teljesíted az érettségit. Feltétel, hogy legkésőbb február végéig neki kell állni a tanulásnak a Matek Oázisban, ami az oktató program tanulási naplójával igazolható.

A garancia érvényesítéséhez szükséges az érettségi bizonyítvány másolata.
A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

100% Jegyjavító Garancia

Tanév végétől számítva az első félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy az első félévi matek osztályzat jobb lesz, mint az év végi volt!

2. félévben vásárolt előfizetésnél:
100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy az év végi matek osztályzat jobb lesz, mint az első félév végi volt!

A Jegyjavító Garancia az előbbiek szerint tehát csak az előfizetés első félévében érvényesíthető.

A Jegyjavító Garancia nem vonatkozik:
- ha referencia időszak osztályzata 5-ös volt,
- ha korábban már volt előfizetése.

A garancia érvényesítéséhez szükséges a megfelelő bizonyítványok másolata.

A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

100% Pótvizsga Siker Garancia

100% pénzvisszafizetéssel garantáljuk, hogy a pótvizsgán megfelel a felhasználó diák.
A garancia érvényesítéséhez szükséges a megfelelő bizonyítvány másolata.

A fentieken túl meghirdetett garanciák feltételei a hirdetmény szerint értelemszerűen értendők. A garancia érvényesítésének további feltétele, hogy garanciális igény bejelentése a bizonyítványosztás hivatalos napjától számított 14 napon belül megtörténjen.

Számlázás

A szolgáltatási díj számlázása az üzemeltető részéről elektronikus számlával történik. A felhasználónak emailben elküldésre kerül a hiteles elektronikus számla. (Ezért is fontos a helyes e-mail cím megadása.) Amennyiben a vevőnek szüksége van papír alapú számlára (mert pl. a könyvelője nincs felkészülve e-számla befogadására), akkor külön kérésre a szolgáltató papír alapú számlát küld az eredeti elektronikus számla "leminuszolása" után.

A fent nem szabályozott kérdésekben a magyar törvények és az általános etikai elvek szerint kell eljárni.

Szerzők: Baloghné Békési Beáta, Balogh András és a Matek Oázis Kft.
Üzemeltető: Matek Oázis Kft.

  • Székhely: 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő utca 19. 2. emelet 212/1.
  • Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.
  • Adószám: 14748707-1-20
  • Cégjegyzékszám: 20-09-069532 "Bejegyezve a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságán"
  • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92298/2015
  • Telefon: +36-30/38-22-555

Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél, sms küldés és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő - törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 8:00-16:00 között:

  • 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.
  • +36 30/3822-555

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Zala Megyei Békéltető Testület, Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, e-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

 

Módosítások:

  • 2022.08.01 - matekerettsegi.hu rendszer kivétele az ÁFSZ-ből
B.B.Bea
B.B.Bea
A szerethető matektanulás szakértője, matektanár