FELHASZNÁLÓINK KÉRDÉSEI

#472

Tisztelt Oázis! A 8-as matek Függvénytípusok (tananyag) 55-56 old. 13:29-nél a feladat magoldását, a behelyettesítendő értékkel való számolást nem értjük. F6(x)=-2/x+3/+4 Ez a zárójel milyen művelti sorrendet eredményez. Nekünk ez a függvény másképp néz ki, nyilván valamit rosszul számolunk... Kérem szíves segítségét!

Válasz Megtekintése

#471

Kedves Matek óázis csapat! Szeretném megkérdezni a következő feladatot, hogyan kell levezetni: Gondoltam egy számot, hozzáadtam 26-ot, az összeget megszoroztam 4-gyel eredményül a gondolt szám 12-szeresét kaptam. Mely számra gondoltam?

Válasz Megtekintése

#470

ABCD egyenlőszárú trapéz. AB II CD-vel, AB >CD, Kerülete 60 cm. Trapéz középvonalának hossza 18 cm, átlók felezőpontját összekötő szakasz 6 cm. Számítsd ki a trapéz alapjainak hosszát, számítsd ki a nem párhuzamos oldalak hosszát! Legyen M a nagyalap felezőpontja. Mutasd meg, hogy MD az AMC szög szögfelezője.

Válasz Megtekintése

#469

i(x)= | | x-2 | -4 | függvény ábrázolását szeretném megtudni, mert a matek oázis feladatai között ilyet nem találok.

Válasz Megtekintése

#468

Kedves Matek Oázis csapat! A VI: oszt. felvételi részén, a Logikai feladatok 2. című fejezetben, az utolsó feladat "c" pontjánál számomra nem érthető miért 9 a válasz, hisz előfordulhat az az eset, hogy 7 kék és 5 zöld golyót ( össz 12.) veszek ki, így még mindig csak 2 féle színű golyó van a kezemben, nem 3 féle, ahogy a feladat kéri. Üdvözlettel, István

Válasz Megtekintése

#467

Kedves Matek oázis csapata! A 9. osztályos tananyagoknál található Gyakorlás + számok normálalakja c. videó 5. oldalán hogy lesz az a6 / b-12 osztásból a6 · b12 szorzás?
Köszönettel: Eszter

Válasz Megtekintése

#466

Kedves MatekOázis! A 8. osztályos központi felvételiben típusfeladat, hogy adott paraméterekkel hányféle variáció állítható össze a feladatban leírt szabály, feltétel alapján. Pl. 2022/Mat 2 feladatsor 3.feladat. A lehetséges jó válaszok darabszáma (nem maga a konkrét kombinációk) kikövetkeztethetőek valamilyen egyszerű számítással? Pl ennél a konkrét feladatnál, egyszerűen meg tudom e határozni, hogy a jó válaszok,kombinációk darabszáma 8. Így tudnám, hogy a megadott egy válaszon felül 7 variációt keressek. Válaszukat előre is köszönöm!

Válasz Megtekintése

#465

Kedves Matek Oázis csapata! A prémium érettségi tananyagoknál található Mérlegelv I. című videó 63. oldalán, hogy lesz az (1+x)2 kifejezésből (1+2x+x2)? Köszönettel: G. Eszter

Válasz Megtekintése

#464

Kedves Matekoázis, Kérdésem: az algebrai kifejezések felírásánál 7.es gyerekem matektanárja a füzetükbe a következőt diktálta: - A páros szám algebrai kifejezéssel úgy írható fel, hogy 2x nem pedig x/2. - Az, hogy egy szám osztható 5-tel úgy írható fel, hogy 5x, nem pedig x/5. - Az, hogy egy szám 0-ra végződik algebrai kifejezéssel úgy írható fel, hogy 10 x (nem pedig úgy, hogy x=0) - F számot 6-tal osztva a maradék 5, az úgy írható fel, hogy F 6 +5 (nem pedig úgy, hogy F : 6 +5) Nagyon hálás lennék ha megírnák nekem, hogy ez így van-e és ha igen, vajon miért? Hogyan tudnám ezt a gyereknek elmagyarázni, mert teljesen kétségbe van esve, hogy nem érti. Vajon ez az algebrai szöveges feladatok esetében lényeges, ahol a kiinduló helyzetből visszafelé kell valamilyen formában gondolkodni? Válaszukat előre is köszönöm. Üdvözlettel: Magyar Dóra (rexantis@gmail.com)

Válasz Megtekintése

#463

Az lenne a kérdésem hogy mennyi 100000000×1739461036291? Kószönöm előre is a választ

Válasz Megtekintése

#462

Hogyan lehet fejben osztani

Válasz Megtekintése

#461

T. Matek Oázis! Határozzuk meg a húrtrapéz területét, ha alapjai 7 cm és 9 cm, szárai pedig 5 cm hosszúak. Nekem 78,4/2=39,2 jött ki, de ez gondolom nem jó, mert a megoldásban ez van: 16x gyök alatt 6. Nem értem ez hogyan jön ki. Legyen szíves elmagyarázni. Köszönettel: Sz. Bence

Válasz Megtekintése

#460

T. Matek Oázis! Mekkora a rombusz területe, ha oldala 9 cm, egyik átlója 7 cm hosszú. Nekem 78,4/2=39,2 jött ki. A megoldások könyvében viszont az van: 17,5 X gyök alatt 11. Nem értem, ez hogyan jött ki. Legyenek szívesek megmondani. Köszönettel: Sz.Bence

Válasz Megtekintése

#459

#458

JóNaPoT! Legyenek kedvesek az alábbi feladat megoldását elmagyarázni! Egy gazda udvarán nyulak, kacsák és bárányok vannak. Tudjuk, hogy a nyulaknak összesen 42 fülük van. A kacsáknak és a bárányoknak összesen 54 lábuk és 21 fejük van. Hány állat van az egyes fajtákból a gazda udvarán? Köszönöm szépen! ViSzOntLáTáSrA!

Válasz Megtekintése

#457

Milyen x érték esetén lehet 0 az alábbi kifejezés helyettesítési értéke: Xköb+3Xnégyzet+3X+9 ?

Válasz Megtekintése

#456

T.MO! Oszthatóság: Mutassuk meg, hogy ha 3/2a+7b, akkor 3/18a+60b is teljesül. Sajnos a 9.-es MO tananyagban nem találtam ilyen feladatokat, igaz a tankönyvben ez az egész anyagrész hiányzik, mi mégis ilyen feladatokból írunk pénteken tz.-t!? :-( Hálás köszönettel: Bence

Válasz Megtekintése

#455

T.Matek Oázis! Órai feladat: Adjon példát olyan összetett számra, amely 21-hez és 22-höz is relatív prím. A tanár azt a választ adta, ez a szám a 8. A 22-nek és a 8-nak a legnagyobb közös osztója nem 1, hanem a 2, tehát nem relatív prímek. Akkor mi a megoldás? A tanár válasza jó? Köszönettel: Bence

Válasz Megtekintése

#454

Csókolom! Az alábbi feladatot nem sikerül megoldanom. KÉrem szíves segítségüket. Egy raktárban lévő rakomány tömege 2200 t és 2300 t között van. Határozzuk meg a rakomány pontos tömegét, ha tudjuk, hogy elszállíthatók olyan teherautókkal (mindegyik szállítás esetén az autó maximálisan töltve van) amelynek befogadóképessége 6 t, 7 t, vagy 9 t. Köszönöm szépen!

Válasz Megtekintése

#453

Kedves Matek Oázis! Oszthatóság témakörben a kilencedikes fiam kapott több ehhez hasonló feladatot: Bizonyítsd be, hogy 1956 a 2010-ediken meg a az 1982 az 1982-diken osztható 10-zel. Nem találtunk hasonló feladatot a videók között, sem az oszthatóságnál, sem a hatványozás témakörben. Tudnának segíteni? Köszönettel, Györgyi

Válasz Megtekintése

Heti TOP videók INGYENES tananyagok KÓDOLATLAN hétvégék Tanulási TIPPEK KÜLÖNLEGES ajánlatok

380 ingyenes tananyag!