Négyzet

I.  A négyzet egy olyan négyszög, aminek minden szöge és oldala egyenlő. (Az egyenlő szögekből következik, hogy szögei derékszögek.)

négyzet

Az átlói merőlegesek egymásra és felezik egymást. Négy szimmetriatengelye van: az átlókon átmenők és az oldalfelező merőlegesek is.

A négyzet kerülete: K = 4 · a

A négyzet területe: T = a · a = a2

II. A "négyzet" szó jelenti a számok, kifejezések 2. hatványát is : x-et úgy mondjuk, hogy " x négyzete". Ez a kifejezés egyébként pont a fenti területszámításból keletkezett. (A 2. hatványról részleteket a hatványozás témakörben tanulhatsz.)

Kérdések a négyzethez kapcsolódóan

1. Feladat: Döntsük el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!
a) Minden négyzet trapéz.
b) Minden paralelogramma négyzet.
c) Van olyan téglalap, ami négyzet.

Megoldás:

a) Az állítás igaz. A trapézok azok a négyszögek, amiknek van egy párhuzamos oldalpárjuk. A négyzetnek van egy párhuzamos oldalpárja, (sőt kettő is) ezért minden négyzet trapéz is egyben.
b) Az állítás hamis. A paralelogramma definíciója csak annyit mond ki, hogy olyan négyszög, aminek van két párhuzamos oldalpárja. Nem elvárás a paralelogrammáktól, hogy egyenlő hosszúak legyenek az oldalaik és minden szögük derékszög legyen.
c) Az állítás is. Csak azt állítottuk, hogy van olyan, nem pedig azt, hogy minden téglalap négyzet. Mivel minden négyzet téglalap is, ezért van olyan téglalap, ami négyzet.

négyzet rombusz téglalap paralelogramma

Ez a halmazábra segít kiigazodni a négyszögek tulajdonságai között.

2. feladat: Egy négyzet oldala 6 cm hosszú. Mekkor a kerülete és a területe?

Megoldás: Behelyettesítünk az összefüggésekbe:

A négyzet kerülete: K = 4 · a = 4 · 6 = 24 cm

A négyzet területe: T = a · a = a2 = 62 = 36 cm2

A kövekező Matek Oázis videókkal tanulhatsz négyzetről

Síkidomok területe, kerülete
Négyszögek tulajdonságai
Négyszögek szerkesztése
Sokszögek kerülete
Sokszögek területe
Síkidomok, testek, alapfogalmak
Terület
Sokszögek kerülete
Terület (4. o.)
Terület, kerület 1.