Relatív gyakoriság

Egy adat gyakorisága azt mutatja meg, hogy az adott adat hányszor fordul elő a mintában vagy kísérletben.

A relatív gyakorisága azt mutatja meg, hogy egy adat az összes adathoz képest mekkora részben fordul elő egy mintában, vagy kísérletben.

Tehát a relatív gyakoriság egy arány, fel lehet írni egy hányadossal: r e l a t í v space g y a k o r i s á g equals fraction numerator a d a t space g y a k o r i s á g a over denominator ö s s z e s space a d a t space s z á m a end fraction

Példa a relatív gyakoriság számolásához.

Feladat: Egy szabályos dobókockával egymás után 20-szor dobtunk és feljegyzetük, hogy miből hányat dobtunk: 3 db 1-est, 3 db 2-est, 3 db 3-ast 4 db 4-est és 3 db 5-öst, és 4 db 6-ost. Adjuk meg a hatos dobás relatív gyakoriságát!

Megoldás: Behelyettesítünk a relatív gyakoriság képletébe. fraction numerator a d a t space g y a k o r i s á g a over denominator ö s s z e s space a d a t space s z á m a end fraction equals 4 over 20 equals 1 fifth

Tehát 1 fifth a hatos dobásának relatív gyakorisága. A nevezőbe egyszerűsítés előtt azért írtunk 4-et, mert ennyi 6-ost dobtunk a 20 (összes adat) dobásból.

A következő Matek Oázis videókkal tanulhatsz a relatív gyakoriságról

Relatív gyakoriság és valószínűség
Valószínűségszámítás - alapfeladatok
Geometriai valószínűség - alapfeladatok