Lineáris függvény

Lineáris függvénynek nevezzük azt a függvényt, aminek a képe egyenes. 

A hozzárendelési szabály általános alakja: f (x) = m · x + b.

lineáris függvény

Ebben az összefüggésben m a meredekség, b pedig azt jelöli, hogy a függvény hol halad át az y tengelyen. Ezeket két példán keresztül részletesen bemutatjuk.

Példa a lineáris függvények ábrázolására

Legyen f (x) = - x - 3; és g (x) = 3 over 4 x + 2. Ábrázoljuk ezt a két függvényt közös koordinátarendszerben!

lineáris függvény

A lineáris függvény grafikonjának jellemzői:

- Meredekség:    A függvény meredkségét m-mel jelöljük (az f (x)  függvény esetén ez -1, a g (x) esetén ez 3 over 4 ). A meredekség azt jelenti, hogy a grafikon egyik pontjából úgy kapunk meg egy másikat, hogy jobbra 1-et és fel/le "m" egységet lépünk.

                        Ha m > 0, akkor felfelé, ilyenkor növekvő a függvény
                        Ha m < 0, akkor lefelé, ekkor csökkenő a függvény.

Ha ≠ 0, akkor a lineáris függvényt elsőfokú függvénynek nevezzük, hiszen a változó (x) első hatványon szerepel. Az egyenes az y tengelyt b-nél metszi.

Tehát: f (x) = -x - 3 esetén: m = -1 a meredekség és b = - 3 az y tengellyel vett tengelymetszet.

Tehát az ábrázolást kezdhetjük azzal, hogy az y tengelyen a -3-at bejelöljük, ez biztosan pontja a grafikonnak. Ezután innen lépegetünk tovább: Jobbra 1-et és le 1-et, így kapjuk meg az egyenesünk további pontjait .
Ha a meredekség nem egész, akkor ahhoz, hogy egész értékeket kapjunk, azaz rácspontokon lépdelhessünk, a következő módszert érdemes használni:

Például: f (x) = 3 over 4 x + 2 esetén az y tengely 2-es pontjáról indulva jobbra 4-et és fel 3-at lépve kapunk újabb pontokat. Ha pl. h (x) = negative 1 half x, akkor az origóból jobbra 2-t és le (a negatív előjel miatt) 1-et lépünk, hogy megkapjuk  akövetkező pontot.

 

A kövekező Matek Oázis videókkal tanulhatsz a lineáris függvényről

Elsőfokú függvények
Lineáris függvények
Függvénytípusok
Függvénytípusok I.
Gyakorlás
Fontosabb függvények
Lineáris függvények - gyakorlás
Gyakorlás: Függvények