Tangens szögfüggvény a derékszögű háromszögben

Legyen α egy tetszőleges derékszögű háromszög egyik hegyesszöge. Ekkor a háromszögben az α szöggel szemben elhelyezkedő befogó  és az α szög melletti befogó hosszának a hányadosa állandó (független az oldalak nagyságától, és csak α-tól függ).  Ezt nevezzük tanges α-nak, és tg α - val jelöljük .

tangens

Példa a tangens gyakorlásához

Feladat: Egy derékszögű háromszög két befogója 3 illetve  4 egység hosszú.  α legyen a 3 egységnyi  befogóval szemközti szög! Számítsuk ki α tangensét!

Készítsünk ábrát! A két befogó mindig merőleges egymásra, és a derékszögű háromszög két rövidebb oldala. Pl:

tangens feladat

tan space alpha equals fraction numerator s z ö g g e l space s z e m k ö z t i space b e f o g ó over denominator s z ö g space m e l l e t t i space b e f o g ó end fraction equals 3 over 4

A kövekező Matek Oázis videókkal tanulhatsz a tangens szögfüggvényről

Szögfüggvények derékszögű háromszögekben
Szögfüggvények derékszögű háromszögekben
Trigonometrikus egyenletek - gyakorlás
Trigonometrikus egyenlőtlenségek
Egyenes egyenlete
Az egyenes egyenlete
Szögfüggvények derékszögű háromszögekben
Hegyesszögek szögfüggvényei
Tangens : az alapok röviden
Tangens szögfüggvény gyakorlása
Teszt: Tangens alapok
Trigonometria