Függvények paritása

Az f függvényt párosnak nevezzük, ha az értelmezési tartomány minden x elemére teljesül a következő két állítás:
1. - x is eleme az értelmezési tartománynak
2. f (- x) = f (x)
A páros függvények grafikonja szimmetrikus az y tengelyre.

páros páratlan függvény

Az f függvényt páratlannak nevezzük, ha az értelmezési tartomány minden x elemére teljesül a következő két állítás:
1. - x is eleme az értelmezési tartománynak
2. f (- x) = - f (x)
A páratlan függvények grafikonja szimmetrikus az origóra.

Ha egy függvény nem páros, akkor abból NEM következik, hogy páratlan. A legtöbb függvény se nem páros, se nem páratlan.

Példák a függvények paritásánának megértéséhez

Példák páros függvényekre: f (x) = x2; x4; | x |; cos( x );

Részletesen nézzük meg az f (x) = x4 függvényt. Az első feltétel teljesül, hiszen a függvény a valós számok halmazán értelmezett. A második feltételt nézzük meg egy táblázat segítségével.

x 0 1 2 3
f (x) 0 1 16 81
f (-x) 0 1 16 81

Ezen a táblázaton azt látjuk, hogy az x4 függvény 0-hoz 0-t rendel. 1-hez és mínusz 1-hez is 1-et rendel. 2-höz és -2-höz is 16-ot rendel. 3-hoz és -3-hoz is 81-et rendel. Minden esetben f ( - x ) = f (x), tehát a függvény páros. Ha ábrázoljuk, akkor meg is győzödhetünk róla, hogy a függvény szimmetrikus az y tengelyre.

Példa páratlan függvényekre: f (x) = x; x3; sin ( x );

Részletesen nézzük meg az f (x) = x3 függvényt. Az első feltétel teljesül, hiszen a függvény a valós számok halmazán értelmezett. A második feltételt nézzük meg egy táblázat segítségével.

x 0 1 2 3
f (x) 0 1 8 27
f (-x) 0 - 1 -8 -27

Ezen a táblázaton azt látjuk, hogy az x3 függvény 0-hoz 0-t rendel. 1-hez 1-et, mínusz 1-hez  - 1-et rendel. 2-höz 8-at rendel, míg -2-höz -8-at. Minden esetben f ( - x ) = - f (x), tehát a függvény páratlan. Ábrázoláskor azt látjuk, hogy a függvény szimmetrikus az origóra.

páros páratlan függvény
Ezen az ábrán látható, hogy az x4 páros függvény szimmetrikus az y tengelyre, az x3 páratlan függvény pedig az origóra szimmetrikus

A következő Matek Oázis videókkal tanulhatsz a függvények paritásáról

Fontosabb függvények
Négyzetgyökfüggvény, törtfüggvény
Egészrész-, törtrész- és előjel-függvény
Függvényábrázolás és jellemzés gyakorlása I. rész
Függvényábrázolás és jellemzés gyakorlása II. rész