Ismétléses permutáció

A permutáció sorbarendezést jelent. Az ismétléses permutáció azt jelenti, hogy sorba akarunk rendezni olyan elemeket, melyek közt vannak egyformák.

Matekfeladatokban gyakran kell meghatározni az ismétléses permutációk számát, azaz, hogy hányféleképp tudjuk ezt a sorbarendezést megtenni.
Ha van n elemünk, amik közül n1, n2, n3, ... nk egyforma, akkor az ismétléses permutációk száma: P subscript n superscript left parenthesis n subscript 1 comma n subscript 2 comma.. n subscript k right parenthesis end superscript equals fraction numerator n factorial over denominator n subscript 1 factorial times n subscript 2 factorial times... times n subscript k factorial end fraction

(Vagyis ha n elem között n1, n2, n3, ... nk egyforma,  akkor az n elem lehetséges sorbarendezéseinek a száma ennyi.)

Például az alábbi 7 gyöngyöt ennyiféleképpen fűzhetjük fel a zsinórra:

ismétléses permutáció

További példa az ismétléses permutáció megértéséhez

1. Feladat: Hányféleképp tudjuk sorbarendezni a következő betűket: A A A B B C C C C D D?

Megoldás: Sorba kell rendezni olyan elemeket, amik között vannak vannak egyformák, tehát ismétléses permutációval oldható meg a feladat.

A képletben szereplő n az összes betű száma, ami most 3 + 2 + 4 + 2 = 11. n1 az A betűk száma, ami esetünkben 3. Hasonlóan n2 a B betűk száma, ami 2. n3 = 4, mert 4 C van, és n4 = 2, mert ennyi D betű van. Már csak be kell helyettesíteni a képletbe:

P subscript 11 superscript left parenthesis 3 comma 2 comma 4 comma 2 right parenthesis end superscript equals fraction numerator 11 factorial over denominator 3 factorial times 2 factorial times 4 factorial times 2 factorial end fraction equals 69 space 300

Tehát ezeket a betűket 69 300-féleképp lehet sorbarendezni.

A kövekező Matek Oázis videókkal tanulhatsz az ismétléses permutációról

24. Permutációk, variációk...

24. Permutációk, variációk...

24. tétel: Permutációk, variációk. A binomiális eloszlás. A valószínűség kiszámításának geometriai modellje. A kidolgozott tételt látod-hallod a videón, pontosabban azt látod, amit a vizsgán érdemes felírnod a táblára. Az előző tételhez hasonlóan itt is kombinatorikai és valószínűségszámítási ismereteket kell bemutatni. Mi az a permutáció, milyen feladatokhoz kapcsolódik, hogyan kell kiszámolni? Mi a különbség az ismétlés nélküli és az ismétléses permutáció között? Egy adott n elemű halmaz elemeinek egy ismétlés nélküli permutációján az n különböző elem egy sorba rendezését, azaz sorrendjét értjük. Tétel: Egy n elemű halmaz ismétlés nélküli permutációinak száma n faktoriálissal egyenlő. Bizonyítás: Az n db hely közül az első helyre n féle elem közül választhatok, ezért a lehetőségek száma n. A második helyre már csak (n-1) elem közül tudok választani, hiszen az első helyre már választottam. Ezt a gondolatmenetet folytatva egyértelmű, hogy az utolsó előtti helyre 2, az utolsó helyre pedig 1-féle elem közül tudok választani. A választások egymástól függetlenek, így a lehetőségek számát össze kell szorozni, így kapunk n!-t. Ha az n elem között van n1, n2, …, nk egymással megegyező, akkor az elemek egy sorba rendezését ismétléses permutációnak nevezzük. Ha n elem között n1, n2, … nk db megegyező van, és n1+n2+…+ nk=n, akkor az ismétléses permutációk számához n!-t osztani kell n1! -sal, n2!-sal, stb… nk!-sal. Mi a variáció, mi a különbség az ismétlés nélküli és az ismétléses variáció között? Hogyan kell kiszámolni a lehetséges variációk számát? Vegyünk n db egymástól különböző elemet. Ha ezekből kiválasztunk k db-ot minden lehetséges módon úgy, hogy a kiválasztott elemek sorrendje is számít, akkor az n elem k-ad osztályú ismétlés nélküli variációját kapjuk. Kikötjük, hogy k kisebb vagy egyenlő, mint n. Azt a tételt bizonyítjuk a videón, hogy az n elem k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak száma n!/(n-k)! Definiáljuk az ismétléses variációt: Legyen n db egymástól különböző elemünk. Ha ezekből kiválasztunk k db-ot az összes lehetséges módon úgy, hogy a kiválasztott elemek sorrendje is számít, és egy elemet többször is választhatunk, akkor az n elem egy k-ad osztályú ismétléses variációját kapjuk. Tétel mondja ki, hogy n elem k-ad osztályú ismétléses variációinak száma nk. Mit jelent a valószínűségi változó? Ehhez először szükséges definiálni a valószínűségi változót. A diszkrét valószínűségi változó az eseménytéren értelmezett valós értékű függvény. Általában kszível, vagy nagy X-szel jelöljük. Ha a valószínűségi változó lehetséges értékeinek száma véges, vagy megszámlálhatóan végtelen, akkor diszkrét valószínűségi változóról beszélünk. Milyen eloszlás a binomiális-eloszlás? A binomiális-eloszlás olyan kísérletnél fordul elő, amelynek csak két kimenetele lehetséges, azaz A esemény vagy bekövetkezik vagy nem. Azt is mondhatjuk, hogy A esemény bekövetkezése a kedvező eset, ennek a valószínűsége p. A kedvezőtlen esemény valószínűsége, azaz, hogy A esemény nem következik be 1-p. Tétel: Binomiális eloszlásnál, ha a kísérletet n-szer ismételjük, akkor annak a valószínűsége, hogy az A esemény k-szor következik be, úgy adható meg, hogy n alatt a k-szor pk*(1-p)n-k. Itt is ki kell kötni, hogy k kisebb vagy egyenlő, mint n. Megemlíteném, hogy binomiális eloszlásra vezetnek a visszatevéses mintavétel esetei. A binomiális-eloszlás várható értéke könnyen számolható. Az eloszlás két paraméterét n-t és p-t kell összeszorozni. Matematikatörténeti vonatkozásokat is említünk a valószínűségszámítással és kombinatorikával kapcsolatban. Mi a geometriai valószínűség? Hogyan kell kiszámítani? Ha az eseménytér nem megszámlálható halmaz, de mérhető (például van hossza, területe vagy térfogata), az eseményei mérhetők, és valószínűségük egyenesen arányos a méretükkel, akkor ezt az eseményteret geometriai valószínűségi mezőnek nevezzük. Ekkor az A esemény valószínűsége számítható úgy, hogy az A eseménynek megfelelő részalakzat mértékét elosztjuk a kísérlettel kapcsolatos teljes alakzat mértékével. Ezt általában úgy jelöljük, hogy m/M. Néhány gyakorlati példát sorolunk fel végül a geometriai valószínűség alkalmazására.