Fogalom | Típusok | Egyes számszomszédok | Tízes számszomszédok | Százas számszomszédok | Feladatok

Számszomszéd kalkulátor

Add meg a számot és megmutatjuk a számszomszédait:

Mi a 650 kisebb és nagyobb tízes szomszédja? Mi a 700 kisebb és nagyobb 100-as szomszédja?

A megoldott feladatoknál válaszolunk erre a kérdésre, megmutatjuk melyik Matek Oázis tananyagból tudhatsz meg mindent a témáról. Ezelőtt részletesen leírjuk a legfontosabbakat.

Mik azok a számszomszédok?

Minden számnak vannak számszomszédjai, az egyik kisebb a számnál, a másik nagyobb. (A cikkben a "szám"-ok természetes számokat jelentenek)

Többféle szomszédot különböztetünk meg, mindegyikre külön szabályok vonatkoznak. 

Hányféle számszomszédról beszélhetünk?

Megkülönböztetünk egyes, tízes, százas és ezres számszomszédokat.

Az ennél nagyobakkal (tízezres, százezres, milliós...), az iskolában nem foglalkozunk. 

egyes számszomszéd, tízes számszomszéd, százas számszomszéd, ezres számszomszéd
Ezen a képen szerepelnek 4114 egyes (4113 és 4115), tízes (4110 és 4120), százas (4100 és 4200), és ezres (4000 és 5000) szomszédai

Mik egy szám egyes számszomszédjai?

Egy adott egész szám egyes számszomszédjai a nála eggyel kisebb szám, és a nála eggyel nagyobb szám.

Például: 5-nek a kisebb egyes szomszédja a 4, a nagyobb a 6. Megkerestük a számegyenesen az 5-öt, és megnéztük melyek a szomszédjai, azaz melyik számok vannak mellette.

egyes számszomszéd

Az 5-től balra láthatjuk a kisebb számszomszédot, a 4-et, jobbra pedig a nagyobbat, a 6-ot.

Heti TOP videók INGYENES tananyagok KÓDOLATLAN hétvégék Tanulási TIPPEK KÜLÖNLEGES ajánlatok

380 ingyenes tananyag!

 

Hogyan keressük meg egy szám tízes számszomszédjait?

Tízes szomszéd keresés esetén is számegyenest használunk, megkeressük az adott számot. Ezután megnézzük melyik a hozzá legközelebb eső két kerek tízes szám.

Az egyik kisebb lesz, tőle balra, a másik pedig nagyobb, tőle jobbra. A balra lévő a kisebb tízes számszomszéd, a jobbra lévő pedig a nagyobb.

tízes számszomszéd

Itt látható, hogy 567-nek a kisebb tízes szomszédja az 560, a nagyobb pedig az 570.

Ha kerek tízes számnak keressük a tízes szomszédjait, akkor a nála 10-zel kisebb, illetve 10-zel nagyobb szám lesz a két tízes számszomszéd.
Például 70-nek a 60 és a 80 a tízes számszomszédjai.

Hogyan találhatók meg egy szám százas számszomszédjai?

Minden számra igaz, hogy  két százas közé esik, ezért tudunk százas számszomszédot keresni bármilyen számnak a számegyenesen.

Tőle balra az első kerek százas szám lesz a szám kisebb százas számszomszédja. A nála nagyobb első kerek százas pedig a nagyobb százas számszomszéd.

Például a 32-nek a százas szomszédja a 0 és a 100. Fontos tudni, hogy a 0 lehet egyes, tízes, százas és ezres szomszéd is.

A Számok 1000-ig Matek Oázis tananyagban interaktívan gyakorolhatod az egyes, tízes és százas szomszédok keresését!

A Számok 10.000-ig című tananyagban már ezres szomszédokat is kereshetsz!

Feladatok számszomszédokkal

1. feladat: Mi a 650 kisebb és nagyobb 10-es szomszédja? Mi a 700 kisebb és nagyobb 100-as szomszédja?

Megoldás: A kisebb szomszéd a legközelebbi kerek tízes a kisebb számok között, így egyértelmű, hogy 640 lesz a kisebb, a 660 pedig a nagyobb tízes szomszéd.
700-nak pedig 600 és 800 lesznek a százas szomszédjai.

70 tízes számszomszédjai

2. feladat: Melyek a 4215 ezres számszomszédjai? Melyik a közelebbi ezres számszomszédja?

Megoldás: Készítünk egy ábrát, hogy könnyebben tudjunk tájékozódni.

ezres számszomszéd keresés

Látszik, hogy a kisebb ezres szomszéd a 4000, a nagyobb pedig az 5000. Eközött a két ezres között helyezkedik el a 4215. Az ábrán is látszik, hogy a 4000 a közelebbi ezres számszomszéd.

Amikor kerekítünk, akkor a közelebbi számszomszédokat keressük. A Kerekítés tízesekre, százasokra című Matek Oázis tananyagban mindent meg tudsz tanulni a kerekítésről .

Dancsó Imre
Dancsó Imre
Matek- és fizikatanár

Elolvasom Egészrész és törtrész függvény: definíció, feladatok

Egészrész és törtrész függvény: definíció, feladatok

2024. május 27.

Mi az egészrész fogalma? Mi a törtrész fogalma? Mit kell tudni az egészrész függvényről? Mit kell tudni a törtrész függvényről?

Függvények ábrázolása
2024. május 27.

Szinusztétel bizonyítása
2024. február 21.
Thálesz-tétel bizonyítása
2024. február 21.
Végtelen tizedes törtek
2022. október 28.