Kalkulátor | Eredete | Mik a római számok? | Így olvassuk | Római számok 4000-ig | Gyakorolás | Mindennapi használatuk | Átváltása

Ha nem akarod megtanulni, hogyan kell a római számokat olvasni, csak az eredményekre vagy kíváncsi, akkor a következő kalkulátorok kiszámolják helyetted:

Római szám kalkulátor

Római szám átváltása arab számra

Arab szám átváltása római számra

Ha viszont meg akarod tanulni a római számok használatát, akkor nézzük ezt lépésről lépésre! Ebben a mini tananyagban mindent megtudhatsz a római számokról!

Betöltés
logo1
logo2
logo3

0:00

A római számok egy olyan számjelölési rendszer tagjai, melyek eredete az Ókori Róma előtti időszakra vezethető vissza. A számokat betűk jelölik, ezért a római számírás alfabetikus számjelölési rendszer. Nézzük részletesen mit kell tudni a római számokról.

Mi a római számok eredete?

Az ókorban, a Római Birodalom civilizációja használta ezt a számjelölési rendszert, melyet az etruszkoktól vehettek át. A számok jelölésére betűket használtak bizonyos szabályok szerint. Európában a 14. századig volt elterjedt a római számok használata, ezután kezdték el használni az arab számokat.

Heti TOP videók INGYENES tananyagok KÓDOLATLAN hétvégék Tanulási TIPPEK KÜLÖNLEGES ajánlatok

380 ingyenes tananyag!

 

Mik azok a római számok?

A római számok betűk sorozata, amelyek számértékkel rendelkeznek. Segítségükkel fel tudjuk írni pontosan ugyanazokat a pozitív egész számokat (3999-ig), mint amiket a hétköznapi életben használunk.

Római számok: jelentés, szabályok, használat

Hogyan kell olvasni a római számokat?

A római számok felírásához összesen 7 féle betűt használhatunk fel. Ezek kombinációjával létrehozhatjuk a pozitív egész számokat a római számrendszerben. A római számok írásához használt betűk értéke a következő:

I = 1 ; V = 5; X = 10 ; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000

 

A római számok felírásához összesen 7 féle betűt használhatunk


Ebben az interaktív Matek Oázis videóban megismerheted és begyakorolhatod a római számokat 100-ig »

Tagolnunk kell a római számokat helyi érték szerint. Az alapszabály, hogy

csökkenő érték szerint, sorban kell egymás után írnunk őket. Amennyiben a nagyobb értékű számokat követik a kisebb értékűek, akkor a betűk egymás mögé írása összeadást jelent.

A kettőt úgy jelöljük, hogy II (1+1). A tizenhatot úgy írjuk, hogy XVI (10+5+1). A huszonhármat úgy, hogy XXIII (10+10+3).

Ha a sorrend fordított (azaz kisebb értékű szám áll nagyobb értékű előtt), akkor az kivonást jelent.

Az I állhat a V és X előtt, ekkor IV=4 és IX=9. Hasonlóan tudjuk felírni a negyvenet (XL=40) vagy kilencvenet (XC=90), mivel, ha X az L, vagy C előtt áll, -10-et jelent. Ezt a szabályt használva tudjuk felírni a négyszázat (CD=400) és kilencszázat (CM=900) is.

A V, L és D jelek legfeljebb egyszer szerepelhetnek egy római számban.

Két ugyanolyan betűt egymás után írva a szám kétszeresét kapjuk.

Például: II=2, XX=20, CC=200 és MM=2000. Ez működik három ugyanolyan betű leírásával is, például: MMM=3000.

Négy azonos betű nem szerepelhet egymás mellett a római számírásban.

 

Játék: Római számok gyakorlása
A római számok olvasását gyakorolhatod ezzel a játékkal

 

Római számok 4000-ig

A rómaiak nem használtak nullát. Ezért használjuk az additív írásmódot, azaz írjuk egymás után a helyi értékeket. Az előző fejezet szabályai alapján bármilyen számot fel tudunk írni római számokkal 3999-ig. Volt külön jelölésük a rómaiaknak az 5000-re is, de ezt nem kell használnunk.

Hogyan gyakoroljuk a római számokat?

Kezdésnek írd fel tízig a római számokat. Ezután írd fel a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 számokat. Ezután írj fel sok 1 és 100 közötti számot római számmal.

Segít, ha például a 68-at a 60 alá írod le. Ezzel átlátod gyorsan a helyi érték szerinti tagolást és gyorsan ráérzel a római számok írására.

Hol vesszük hasznát a római számoknak a mindennapi életben?

Néhány épület homlokzatán találhatóak római számok, ezek az építési évet hirdetik.

Évszám római számokkal
Évszám római számokkal (pécsi megyeháza). A dátum felírása hibás! Ahogy korábban írtuk nem szerepelhet egy római számon belül kétszer az L betű. Az építés éve 1898, helyesen leírva MDCCCXCVIII.

Római számokat használunk uralkodók nevének írásakor (IV. Béla, II. Erzsébet), vagy a világháborúk jelölésekor (II. világháború). Budapest kerületeit is római számokkal írjuk. Filmek végén, a stáblistán a film gyártási éve is római számmal írva jelenik meg. Sok analóg óra számlapján is római számok találhatók.

Itt még olvashatsz érdekességeket a római számokról

Így váltsd át az arab számokat római számokra!

Az arab számot először felírjuk helyiérték szerint bontva: 468 = 400 + 60 + 8 ; ezeket utána felírjuk római számokként: CD; LX; VIII ; végül ezeket egymás után leírjuk:  CDLXVIII

Az ilyen jellegű átváltásokat is begyakorolhatod evvel az interaktív Matek Oázis tananyaggal

Ha például a 3458-at szeretnéd római számmal leírni, akkor

3000 + 400 + 50 + 8 -> MMM CD L VIII -> MMMCDLVIII.

Egy másik példa: 2876 = 2000 + 800 + 70 + 6 -> MMDCCCLXXVI

Az olyan számokat sem nehéz leírni római számmal, amikben szerepel a nulla.

Például: 2022 = 2000 + 20 + 2 -> MMXXII

A leghosszabb római szám a 3888: MMMDCCCLXXXVIII.

Dancsó Imre
Dancsó Imre
Matek- és fizikatanár

Elolvasom Egészrész és törtrész függvény: definíció, feladatok

Egészrész és törtrész függvény: definíció, feladatok

2024. május 27.

Mi az egészrész fogalma? Mi a törtrész fogalma? Mit kell tudni az egészrész függvényről? Mit kell tudni a törtrész függvényről?

Függvények ábrázolása
2024. május 27.

Szinusztétel bizonyítása
2024. február 21.
Thálesz-tétel bizonyítása
2024. február 21.
Végtelen tizedes törtek
2022. október 28.