Tananyagok Vásárlás Vélemények Írásaink
ázisTV
Belépés
Tananyagok
Vásárlás
Vélemények
Írásaink
Gyakran Ismétlődő Kérdések
Kérdezz-Felelek
Belépés
Regisztráció
.
IsmeretlenCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ID Profil

Rendeléseim
Jogosultságaim
Dicsőségfal

Kilépés
Kilépés

A hét legnépszerűbb videói

Ingyenesen megnézhető heti sorozat
Frissítés HÉTFŐNKÉNT!

bélyegkép 2571
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 1

Számok 3-ig

Ismerkedjünk meg a legkisebb számokkal: 1,2,3! Ha ezeket már jól ismered, jöhet a 0 is. Miből mennyi van? Melyik a több? Gyakoroljuk a relációs jelek (kisebb-nagyobb jel) használatát. A 2 és a 3 bontásait is átnézzük.

Bővebben

bélyegkép 1308
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 2

7-es szorzótábla

Aranyos feladatok, példák segítségével megtanulhatod és gyakorolhatod a 7-es szorzótáblát. Számoljunk hetesével! Számolj visszafelé hetesével! Keresd meg a párját! Végezd el a szorzásokat!

Bővebben

bélyegkép 1621
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 3

Írásbeli osztás bevezetése

Átismételjük a fontos fogalmakat, gyakoroljuk az osztást kisebb számokkal, a maradékos osztásra is kitérünk, és jöhet az írásbeli osztás! Ez nem könnyű. Megtanuljuk használni az osztás írásbeli módját. Meglátod, ez is nagy hasznodra lesz.

Bővebben

bélyegkép 1617
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 4

Osztás kétjegyű osztóval

Hogyan kell kétjegyű számmal osztani?

Ezen a videón megmutatjuk, hogyan is kell kétjegyű számmal osztani . Ehhez jól kell tudnod az egyszerűbb osztásokat. Fontos szerepe lesz a helyiértéknek. A maradékos osztást is gyakoroljuk.

Bővebben

bélyegkép 2160
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek Felvételi 4

Számjegyek

Olyan feladatok megoldását gyakoroljuk, amelyek számjegyekhez kapcsolódnak, a számjegyek értékéhez és helyiértékéhez. Van, hogy kártyákból kell különböző számokat kirakni, de van, hogy többször is felhasználhatjuk a számjegyeket. A kerekítés szabályait is gyakoroljuk, és a műveletek szabályszerűségeit.

Bővebben

bélyegkép 1203
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 5

A tizedestört értelmezése

Mi is a tizedestört?

Hogyan írjuk le? Új fogalmakat tanulunk: egészrész, tizedesvessző, törtrész.

Megtanuljuk, hogy a tizedestörteket hogyan tudjuk tört alakba írni, megkeressük a tizedestörtek helyét a számegyenesen. Feladatokkal gyakorlunk.

Bővebben

bélyegkép 1155
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 6

Százalékszámítás, a százalékalap kiszámítása

Tovább okosodunk százalékszámításból.

Százalékalap

Többféle módon is megmutatjuk, hogyan kell kiszámolni a százalékalapot. Számolási feladatok mellett szöveges feladatokban is megtanulhatod, hogy honnan tudhatod, hogy éppen a százalékalapot keressük.

Bővebben

bélyegkép 1141
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek Felvételi 6

Törtek összeadása, kivonása - ismétlés

Átismételjük a törtekről tanultakat. A törtek értelmezése, számláló, nevező, törtvonal, bővítés és egyszerűsítés fogalmak kerülnek szóba. Azonos és különböző nevezőjű törtek összeadását, kivonását gyakoroljuk. Közös nevezőre hozzuk a törteket.

Bővebben

bélyegkép 1297
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 7

Háromszögek nevezetes vonalai

A háromszög magasságáról, magasságvonalról, magasságpontról tanulunk - hegyesszögű, derékszögű és tompaszögű háromszögben. A háromszög területével foglalkozunk. Számolási és szerkesztési feladatokat oldunk meg.

Bővebben

bélyegkép 1812
Start
Frissítve:
2021.04.19

Fizika 7-8

Felhajtóerő (Arkhimédész-tv.)

Azt vizsgáljuk, milyen erő tartja fenn a vízen a kacsát, a hajót, a farönköt, stb. A felhajtóerő nagyságát Arkhimédész törvényével fejezzük ki. Néhány számolási feladatot végzünk különböző testek különböző folyadékba való mártásával kapcsolatban. Miért könnyebb úszni a tengerben, mint az édesvízben? Bemutatunk néhány kísérletet, hogyan tud ugyanaz a szilárd anyag elmerülni, lebegni és úszni a folyadékban. Ezeket a kísérleteket Te is elvégezheted.

Bővebben

bélyegkép 75
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 8

Hasonlóság I. - Középpontos hasonlóság

A középpontos nagyításról és kicsinyítésről, azaz a hasonlóságról tanulunk. A hasonlóság aránya a lambda. Hasonlósági képet szerkesztünk. Középpontos hasonlósági transzformációt végzünk. Meg kell tanulnunk a szakasz osztópontjának szerkesztését is.

Bővebben

bélyegkép 1387
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek Felvételi 8

Hasábok I. Hasábok tulajdonságai, felszínük

Hasábokról, az egyenes hasáb tulajdonságairól, jellemzőiről tanulunk. Megmutatjuk, hogyan számoljuk ki a hasáb felszínét. Példákkal, feladatokkal gyakorlunk.

Bővebben

bélyegkép 163
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 9

Függvények, függvényjellemzés

Meghatározzuk a függvény definícióját, az alaphalmazt és a képhalmazt, a zérushelyet, a szélsőértéket, a maximum- és minimum helyet (értéket). Megrajzoljuk a függvény grafikonját. A függvények tulajdonságaival foglalkozunk, ez a függvényjellemzés. Mi az értékkészlete, az értelmezési tartománya a függvénynek, csökkenő vagy növekvő a függvény?

Bővebben

bélyegkép 1746
Start
Frissítve:
2021.04.19

Kémia 9

Az anyagmennyiség

Az anyagmennyiség azt mutatja, hány részecskét tartalmaz az adott anyag. Az anyagmennyiség mértékegységével, az Avogadro számmal, a moláris tömeggel és annak kiszámításával foglalkozunk a videón. Gyakoroljuk vegyületek móltömegének kiszámítását is.

Bővebben

bélyegkép 247
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 10

II/b. Hasonló síkidomok, testek, további tételek

Hasonló síkidomok, hasonló testek tulajdonságait szeretnénk összeszedni. Megvizsgáljuk az oldalak, a felszín és a területek arányát. Háromszögek hasonlóságának alapeseteit tanulmányozzuk. Hasonlósági tételeket állítunk fel a derékszögű háromszögekben: magasságtétel, befogótétel. A háromszög súlypontjainak segítségével is felállíthatunk egy hasonlósági tételt. Végül a körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tételével foglalkozunk.

Bővebben

bélyegkép 2118
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 11

Valószínűségszámítás III. Mintavételek valószínűsége

Az új követelményekben a mintavételek valószínűsége külön hangsúlyosan szerepel. Ebben a videóban ezt könnyen megtanulhatod, részletesen kitérünk a visszatevés nélküli és a visszatevéses mintavételre is, valamint a binomiális eloszlásra. Találsz olyan mintavételtől független feladatokat is, ahol alkalmazhatók ezek az ismeretek.

Bővebben

bélyegkép 449
Start
Frissítve:
2021.04.19

Matek 12 + Érettségi

Az egyenes egyenlete

Az egyenessel kapcsolatos alapfogalmakat vesszük át ezen a videón: irányvektor, normálvektor, irányszög, meredekség vagy iránytangens. Szó lesz az egyenes normálvektoros egyenletéről, a párhuzamos és merőleges egyenesekről, háromszögek nevezetes vonalainak egyenletéről, egyenesek metszéspontjáról.

Bővebben

bélyegkép 940
Start
Frissítve:
2021.04.19

Történelem érettségi (11+12)

Az ipari forradalom és következményei

Az ipari forradalom legjelentősebb területeit (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és néhány találmányát vesszük sorra. Az ipari forradalom teremtette ellentmondásokról tanulunk (környezetszennyezés, életmódváltozás, a nyomor kérdése). Hargreaves, James Watt, Fulton, Stephenson, Morse, Mac Adam neve kerül szóba.

Bővebben

bélyegkép 586
Start
Frissítve:
2021.04.19

Analízis emelt szint + egyetem

Függvényvizsgálat

Megtanuljuk, hogyan tudjuk felhasználni a differenciálszámítást a függvényvizsgálatnál: Mit árul el a derivált? Monoton növekvő vagy éppen csökkenő-e a függvény? Mely pontokban van a függvénynek lokális szélsőértéke? Konvex vagy konkáv a függvény? Mit nevezünk inflexiós pontnak?

Bővebben

Bea

Lépj magasabb szintre!

Lépj magasabb szintre!

Csatlakozz több ezer diáktársadhoz! Te is könnyen és gyorsan megérted a matekot, jobb dolgozatokat írsz, és látványosan javulnak a jegyeid, ha Te is vásárolsz teljes felkészítést biztosító előfizetői csomagot.

VÁSÁRLÁS