HOL IS KEZDJEM?

 SZÜLŐKNEK

 PÓTOLD A HIÁNYOSSÁGAIDAT

 A hét legnépszerűbb videója (hétfőnként cseréljük)

Év eleji ismétlés


 Számok 1000-ig

 Műveletek 1000-ig

 Törtek és negatívok ismétlése

Összeadás-kivonás 10.000-es számkörben


 Számok 10 000-ig, számolás fejben

 Írásbeli műveletek

Szorzás, írásbeli szorzás


 Szorzás fejben

 Szorzás írásban

 Zárójeles műveletek

Osztás, írásbeli osztás


 Osztás fejben (ismétlés)

 Írásbeli osztás egyjegyűvel

 Írásbeli osztás többjegyűvel

 Vegyes feladatok

Nyitott mondatok, szövegesek, átlag, műveletek sorrendje, kombinatorika


 Nyitott mondatok

 Szöveges feladatok

 Átlag és műveletek sorrendje

 Hányféleképpen?

Törtek, negatív számok, római számok


 Törtek

 Negatív számok

 Római számok

Geometria


 Alakzatok, síkidomok kerülete

 Terület

 Nagyítás, tükrözés

 Testek és felszínük

 Testek térfogata

Mérés, mértékegységek:


 Hosszúság

 Tömeg

 Űrtartalom

 Idő

Baloghné Békési Beáta - matematika tanár, Matek Oázis alapító

Segítünk gyermekednek, hogy megtanuljon magabiztosan számolni 4-jegyű számokkal. Stabil alapokat építünk a negatív számok, törtek, mértékegységek, geometria alapjai témakörökben is, hogy felső tagozatban ne legyen teljesen elveszett matematikából.
Rendbe tesszük az alapokat. Biztatással, sok sikerélményt biztosítva önbizalmat építünk benne, javítjuk a hozzáállását.
Kis, átlátható lépésekre bontva megérti, begyakorolja, akár még meg is szereti a 4. osztályos matekot. Próbáljátok ki! :)
B. Békési Bea
A szerethető matektanulás szakértője
Matektanár

FONTOS!

Ha gyermekednek komolyabb gondjai vannak a matekkal, annak a gyökerei 2. és 3. osztályra nyúlnak vissza.

  • Ha például nem megy gyermekednek jól a szorzótábla (2.-os anyag), nem fog tudni írásban szorozni/osztani (mert egy-egy írásbeli művelet elvégzése közben 4-5, sőt akár 8-10 szorzás/osztást kell elvégeznie).
  • Ha nem tud jól összeadni-kivonni két- háromjegyű számokat (2.-os ill. 3.-os anyag), akkor esélye sincs, hogy könnyedén végezze ezeket a műveleteket a 10.000-es számkörben.

Bár az iskolákban kevés hangsúlyt fektetnek a SZÁMOLÁSra, minden egyes feladatban szükség van rá!! (Hiába érti a gyermeked, hogy mit is kéne csinálni, ha nem tudja kiszámolni helyesen.)

MINDENNEK AZ ALAPJA A 2.-3.-OS MATEK. A "Pótold a hiányosságaidat!" fejezet videóival az összeadás-kivonást; szorzás-osztást expressz tempóban veheti át a gyermeked úgy, hogy végre meg is tanulja ezeket a fontos dolgokat.

A 4. osztályos "Pótold a hiányosságaidat!" videókhoz kattints ide

Aktiváld az INGYENES próbaidőszakot! Több száz tananyag! teszt! játék!

Teljes hozzáférés minden tananyagokhoz, teszthez és játékhoz!