Tananyagok Vásárlás Vélemények Írásaink
Belépés
Tananyagok
Vásárlás
Vélemények
Írásaink
Gyakran Ismétlődő Kérdések
Kérdezz-Felelek
Belépés
Regisztráció
.
Add meg a neved
IsmeretlenCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ID Profil

Rendeléseim
Jogosultságaim
Dicsőségfal

Kilépés
Kilépés

Matematika 5. osztály: Nyári gyakorló

Videók és tesztek nyári matek gyakorláshoz, ha most mész 6. osztályba

Ismétlés

Számoljunk! (Egész számok)Kupa

Műveletek természetes számokkal, egész számokkalPlecsni 0/15 Csillag

1. Helyiértékek

Tízes számrendszer

Megfigyeljük, hogyan változik meg a számok értéke, ha egymás mellé írjuk őket. Nem mindegy, melyik helyen áll. Ennek alapja a tízes számrendszer, és a helyiértékek. Megnézzük, milyen szerepe van a nullának.

Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel

A szám végére hozzáteszünk annyi 0-t, amennyi a szorzóban van, illetve elveszünk annyi 0-t, amennyi az osztóban van.

Kerekítés

Kerekítünk tízesre, százasra.

Számegyenes

Megkeressük a számok helyét a számegyenesen.

2. Nagy számok

Helyiérték táblázat

Bővítjük a helyiérték táblázatot a milliárd, billió és trillió fogalmával. Megtanuljuk a nagyon nagy, sok számjegyből álló számokat kimondani, leírni.

Műveletek nagy számokkal

Gyakoroljuk a műveletvégzést, kerekítést is.

3. Alapműveletek

Átismételjük a természetes számokról tanultakat

Mik azok a természetes számok?

Műveletek természetes számokkal

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás fejben és írásban természetes számokkal.

Műveletvégzés sorrendje

Kezdjük a zárójelben lévő műveletekkel, aztán először a szorzás, osztás és végül az összeadás, kivonás.

4. Az egész számok, összeadás

Negatív számok

Ha a számegyenest balra hosszabbítjuk meg, akkor a negatív számokhoz jutunk. Öszehasonlítjuk a negatív és pozitív számokat.

Műveletek negatív és pozitív számokkal

Pozitív és negatív számok összeadása: Hogyan lehet negatív számot adni egy pozitív számhoz? Ilyenkor nő vagy csökken a szám értéke? És mi a helyzet, ha negatív számhoz adunk negatív számot? Na, ezeket fogjuk megtanulni ezen a videón.

5. Egész számok kivonása

Műveletek egész számokkal, a kivonás

Mi lesz az eredmény, ha negatív számot vonunk ki pozitív számból, és ha negatív számot negatív számból? Milyen hideg, hány C fok van, ha 8 C fokról 10 C fokot csökken a hőmérséklet? Megkeressük a negatív számokat a számegyenesen. Ilyen típusú feladatokkal gyakorlunk.

Teszt, játékokPlecsni 0/12 Csillag

1. JÁTÉK! Összeadás gyakorlás (+/-)

Gyakorold az összeadást pozitív és negatív egész számokkal!

Dobj almát a süniknek! Ha ügyesen számolsz a -20 és 20 közötti számokkal, a sünik elkapják az almákat!

Kezdd egy kis gyakorlással :), azután irány a verseny, és nyerd meg "A fejben számolás Mestere" díjat!

2. JÁTÉK! Kivonás gyakorlás (+/-)

Gyakorold a kivonást pozitív és negatív egész számokkal!

-20 és +20 közötti számokkal kell műveleteket végezned. Ha ügyesen számolsz, legyőzheted az idegen űrhajókat.

Kezdd egy kis gyakorlással :), azután irány a verseny, és nyerd meg "A fejben számolás Mestere" díjat!

3. JÁTÉK! Összeadás és kivonás gyakorlás (+/-)

Összeadás, kivonás kétjegyű pozitív és negatív egész számok körében.

Ha helyesen végzed a műveleteket, legyőzheted a sárkányokat.

Kezdd egy kis gyakorlással :), azután irány a verseny, és nyerd meg "A fejben számolás Mestere" díjat!

4. TESZT: Összefoglalás 1.

Tedd próbára tudásod a nagy számok terén! Számoljunk negatív számokkal! Oldd meg a nyitott mondatokat! Oldd meg a szöveges feladatot! Kiértékelés után levezetjük a megoldást lépésről lépésre.

Törtek, tizedestörtekKupa

TörtekPlecsni 0/30 Csillag

1. Játék! Törtrészek kiszámolása

Törtrészek kiszámolása

Győzd le a sárkányokat és számold ki a számok törtrészeit!

Kezdd egy kis gyakorlással :), azután irány a verseny, és nyerd meg "A fejben számolás Mestere" díjat!

2. A törtek egyszerűsítése, bővítése

Tovább bővítjük a törtekről szerzett tudásunkat.

Megmutatjuk, hogyan lehet egy törtet egyszerűsíteni, bővíteni.

Ha a tört számlálóját és nevezőjét ugyanazzal számmal szorozzuk, vagy osztjuk, akkor a tört értéke nem változik

3. JÁTÉK! Törtek egyszerűsítése, bővítése

Törtek egyszerűsítése, bővítése. Milyen számnak kell a kis négyzet helyére kerülni, hogy helyes legyen az egyszerűsítés vagy bővítés? Tudod, ahányszorosára változik a nevező, ugyanannyi-szorosára kell változni a számlálónak. A kezdő pályán kezdd, aztán folytathatod a gyakorlást haladó szinten, majd irány a verseny, és nyerd meg az "Ügyes denevérkutató" díjat!

4. A törtek összehasonlítása

Megtanuljuk, melyik tört a nagyobb.

Azonos nevezőjű és azonos számlálójú törtek összehasonlítása

Azonos nevezőjű törtek esetén az a nagyobb, amelyiknek a számlálója nagyobb. Azonos számlálójú törtek esetén az a nagyobb, amelyiknek a nevezője kisebb.

Különböző nevezőjű és számlálójú törtek összehasonlítása

Ha közös nevezőre hozzuk a törteket, akkor össze tudjuk hasonlítani őket.

Sok képpel szemléltetjük a törtrészeket. Feladatokkal gyakorlunk.

5. Törtek összeadása, kivonása 1.

Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása

Ha a nevező egyenlő, akkor a számlálókat kell összeadni, kivonni.

Számolási és szöveges feladatokkal is gyakorlunk.

6. Törtek összeadása, kivonása 2.

A különböző nevezőjű törtek összeadását és kivonását is elmagyarázzuk.

Közös nevezőre hozás

Mennyi vajon háromnegyed és egyötöd összege? Úgy tudod kiszámolni, ha közös nevezőre hozod a törteket, vagyis úgy bővíted mindkét törtet, hogy a nevezőjük azonos legyen.

Számolási és szöveges feladatokkal is gyakorlunk.

7. Játék! Törtek összeadása, kivonása

Építs fel, és rendezz be egy kellemes otthont! A törtek összeadását-kivonását gyakorolhatod a feladatokkal. A közös nevezőre hozásban segítünk, de a végeredményt neked kell meghatározni, és összehasonlítani a jobboldali törttel: nagyobb-kisebb vagy egyenlő vele az eredmény? Látni fogod utána a magyarázatot is. Így a végére profin tudsz majd törteket összeadni-kivonni.

8. Tört szorzása egész számmal

Törtek szorzása természetes számmal

A számlálót megszorozzuk a természetes számmal, a nevezőt változatlanul hagyjuk.

Megtanuljuk azt is, hogy a szorzás elvégzése előtt egyszerűsíthetünk is, ha lehet.

Számolási és szöveges feladatokkal jól begyakoroljuk.

9. Tört osztása egész számmal

Törtek osztása természetes számmal

Törtet természetes számmal úgy osztunk hogy a számlálót osztjuk, a nevező változatlan marad, vagy a nevezőt szorozzuk, a számláló változatlan marad.

Mit is jelent ez? Részletesen elmagyarázzuk, feladatokkal begyakorolju.

10. Vegyes feladatok törtekkel

Ebben a videóban többféle feladatot találsz a törtekkel kapcsolatban.

Hosszabb műveletek törtekkel

A több számból álló egyforma műveleteket balról jobbra haladva végezzük el.

Műveletek sorrendje

Ha törtekkel számolunk, akkor is figyelembe kell venni, hogy először a zárójelben lévő műveleteket kell elvégezni, a következő a szorzás, osztás és végül az összeadás, kivonás.

Szöveges feladatok törtekkel

Törtes szöveges feladatok esetén is az adatok kiírásával kezdjük, majd szépen sorban felírjuk az összefüggéseket.

Alaposan begyakoroljuk a műveleteket és a törtek alkalmazását.

TizedestörtekPlecsni 0/18 Csillag

1. Tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal...

A tizedestörtek szorzása és osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel

Szorzáskor a tizedesvesszőt jobbra kell vinni: 10-zel való szorzás esetén eggyel, 100-nál kettővel, 1000-nél hárommal. Osztáskor balra kell vinni a tizedesvesszőt.

Mértékegységek átváltása

A mértékváltásnál is 10-zel, 100-zal, 1000-rel kell szorozni és osztani a számokat, ezt is jól begyakorolhatod.

2. Tizedestörtek összeadása, kivonása

Hogyan kell tizedestörteket összeadni, kivonni?

Tizedestörteket összeadni, kivonni ugyanúgy kell, mint a természetes számokat, de figyelni kell arra, hogy a tizedesvesszők mindig egymás alatt legyenek.

Gyakoroljuk közösen számolási és szöveges feladatokban!

3. JÁTÉK! Tizedestörtek összeadása, kivonása

Gyakorold a tizedestörtek összeadását és kivonását!

Végezd el a számolásokat fejben, és pukkaszd ki az elszabadult lufikat!

Kezdd egy kis gyakorlással :), azután irány a verseny, és nyerd meg "A fejben számolás Mestere " díjat!

4. Tizedestörtek szorzása és osztása természetes számmal

Tizedestörtek szorzása természetes számmal

A tizedestörtek szorzásánál ugyanúgy járunk el, mintha egész szám lenne, csak szorzatban annyi tizedesjegyet jelölünk, amennyi a tizedestörtben volt.

Tizedestörtek osztása természetes számmal

Az osztást is az egész számokhoz hasonlóan végezzük, de amikor az osztandóban a tizedesvesszőhöz érünk, a hányadosban is kitesszük azt.

A törtszámok tizedestört alakja

Megtanuljuk, hogy egy törtszámot hogyan tudunk tizedestört alakba írni.

Megismerkedünk a véges tizedestört, végtelen szakaszos tizedestört fogalmával. Feladatokkal gyakorlunk.

5. Vegyes feladatok tizedestörtekkel

Többféle feladatot oldunk meg, tizedestörtekkel számolva

Írd fel növekvő sorrendben a számokat! Számoljuk ki! Ügyeljünk a műveleti sorrendre! Tizedestörtekkel dolgozunk egy szöveges matek feladatban. Mértékegység átváltásokat végzünk tizedestörtekkel.

6. TESZT: Összefoglalás 2.

Tedd próbára tudásod a törtek, tizedestörtek terén! Szöveges feladok és alapműveletek végzése vár törtekkel kapcsolatosan. Oldd meg a feladatokat önállóan! Kiértékelés után megmutatjuk a helyes megoldást lépésről lépésre.

Nyitott mondat, szövegesek, arányosságKupa

Nyitott mondatok, szövegesek, arányos következtetésekPlecsni 0/15 Csillag

1. Nyitott mondatok

A nyitott mondat

Mit is jelent a nyitott mondat, mitől nyitott, és mitől mondat? Egyenleteket, egyenlőtlenségeket, szöveges feladatokat oldunk meg. Megvizsgáljuk, mikor igaz egy nyitott mondat, egy hiányos állítás. Bevezetünk az egyenlet szöveges feladattá való átalakításába és fordítva, hogyan írhatjuk fel a szöveges feladat adatait egyenletként.

2. Szöveges feladatok (alapok 1.)

Egyszerűbb szöveges feladatok megoldását mutatjuk be könnyen és érthetően.

Értelmezzük a több, kevesebb, összesen kulcsszavak szerepét. A szövegesek megoldásának alapjaival foglalkozunk, összeadást és kivonást tartalmazzó feladatokban. Egyszerű trükkökre hívjuk fel a figyelmedet, pl. hogy sose spórold meg elképzelni a feladatot.

3. Szöveges feladatok (alapok 2.)

Egyszerű szöveges feladatokat oldunk meg, amikben szorzás és osztás szerepel.

Értelmezzük a valahányszoros, és valahányad rész kifejezéseket. Gyakoroljuk, mit kell tenni ezekkel szövegesekkel.

4. Összetett szöveges feladatok

Gyakoroljuk az összetett szöveges feladatok megoldását!

Megtanuljuk, hogyan írjuk fel az összefüggéseket nyitott mondatokban, és hogyan találjuk meg a megoldást lépésről lépésre haladva.

5. Arányos következtetések

Egyenes arányosság

Ezt a kifejezést még általában nem tanulják ötödik osztályban de kiszámoljuk, hogy hányszor kerül többe 2 kg narancs, mint 10 kg narancs? Először meghatározzuk az egységnyi mennyiség értékét, árát, és abból következtetünk a többre.

Fordított arányosság

Ha kétszer annyi ember dolgozik egy munkán, akkor több vagy kevesebb idő szükséges? Ehhez hasonló feladatokat is megoldunk. sok érdekes példával gyakorlunk.

Mértékegységek, átváltásokKupa

Tömeg, hosszúság, idő mértékegységeiPlecsni 0/9 Csillag

1. Tömeg, hosszúság, idő

Mit mivel mérünk?

A tömeg mértékegységei

Gramm, dkg, kg, mázsa, tonna.

A hosszúság mértékegységei

Mm, cm, dm, m, km.

Az idő mértékegységei

Sec, min, h, stb.

Összehasonlítjuk a mértékegységeket, és gyakoroljuk a mértékegység-átváltásokat.

2. JÁTÉK! Hosszúság

Hosszúság mértékegység gyakorló játék

3. JÁTÉK! Tömeg

Tömeg mértékegység gyakorló játék
Terület, űrtartalom, térfogat mértékegységeiPlecsni 0/6 Csillag

1. Terület, űrtartalom, térfogat

A terület mértékegységei

mm2, cm2, dm2, m2, km2, hektár

A térfogat mértékegységei

mm3, cm3, dm3, m3

Az űrtartalom mértékegységei

ml, cl, dl, liter, hektoliter

Sok-sok képpel szemléltetjük ezeket. Gyakoroljuk a mértékegység-átváltásokat.

2. JÁTÉK! Űrmérték - Építs hóembert!

Gyakorold az űrmérték váltásokat! A jobb oldali vagy a bal oldali űrmérték a nagyobb? Vagy lehet, hogy egyenlők? Ha jól válaszolsz, egyre nagyobb és szebb lesz a hóembered. Építsd fel minél hamarabb!

Geometriai alapismeretekKupa

Kerület, területPlecsni 0/9 Csillag

1. Sokszögek kerülete

A sokszögek kerülete a határoló oldalak hosszának az összege

Hogyan számoljuk kis egy általános sokszög, háromszög, négyzet, téglalap kerületét? A kerület mértékegységeiről is tanulunk. Számolási feladatokat végzünk.

2. Sokszögek területe

Terület: a síkidom a síknak mekkora részén terül el.

Hogyan számoljuk ki a négyzet és a téglalap területét? Mekkora helyen terül el? Mi a mértékegysége a területszámításnak? Feladatokkal gyakorlunk.

3. Játék! Területszámítás

Építsd fel és rendezd be a babaházat! Számítsd ki a téglalapok és négyzetek területét, és hasonlítsd össze őket egymással vagy a megadott számmal! Kattints a helyes relációs jelre, és látni fogod a magyarázatot is. Ügyelj a mértékegységekre is! Mire a babaház felépül, biztosan alaposan begyakorlod a terület kiszámítását!
Felszín, térfogatPlecsni 0/9 Csillag

1. Testek felszíne

Hogyan számítjuk ki a téglatest és a kocka felszínét?

A testek felszíne a határoló lapok területeinek összege. Ehhez a területszámítást kell ismernünk, a téglalap és a négyzet területét. Átismételjük a mértékegységeket, mértékegység váltásokat.

2. Testek térfogata

Megtanuljuk kiszámítani a téglatest és a kocka térfogatát.

Mekkora helyet foglalnak el a térben a testek? Ezt mutatja meg a térfogat. Mértékegysége a köbméter, köbcentiméter. Feladatokkal gyakorlunk.

3. TESZT: Összefoglalás 3.

Tedd próbára tudásod a kerület-terület, felszín-térfogat, mértékegységek terén! Hét különböző feladat vár. Oldd meg a feladatokat önállóan! Kiértékelés után megmutatjuk a helyes megoldást.
Bea
  • Törtek és tizedestörtek, negatív számok - tanulj meg bánni velük! Sokszögek kerülete, területe, felszín és térfogat - ismételjük át ezeket is!
  • Próbáld ki az ingyenes videókat (sárga színűek)
"Mikor anyu előállt azzal,hogy előfizetett nálatok a matekra, csak értetlenül néztem: minek is? hogy tudna nekem ez a videó segíteni? fogalmam sem volt.......
Miután elkezdtem az első videót nézni, rájöttem érdekel! Itt elmagyarázzák számomra érthető módon azt, mi eddig megoldhatatlan volt nekem! Újra és újra átvehetem, visszanézhetem a feladatokat.
Most már tudom, számomra nagyon nagy segítség, mert már nem egy bonyolult, száraz, tömör és megoldhatatlan feladatok sokasága a matek, és már én is ÉRTEM!!!!
Köszönet anyunak és nektek, a sikereimért!!!!!"
Noncsi