Csak előfizetőknek

Vásárolj most a sikeres áttörés öröméért:

Van már előfizetésem. Belépek

10 - The first dinner

  •  Tananyag
Az első vacsora (Linda először vacsorázik a Miller családnál). Átnézzük az ételekhez és a terítékhez tartozó fontos szavakat, kifejezéseket. Nyelvtanból állandósult szóösszetételeket tanulunk: both...and; either...or; neither...nor; every - each; továbbá both of; either of. A lecke végén egy kis levélírási gyakorlat vár.