Nézzük át, mi mindent kell tudni a 6.-os pótvizsgán!

(Útmutató a felkészüléshez szülőknek)

iránytű

A hatodikos matek nagyon erősen épül az ötödikesre, így ha vannak még régebbi hiányosságai, azokat mindenképpen pótolni kell. (Nem véletlen, hogy a matek videókon is mindig az alapok ismétlésével kezdünk.) A törtekkel, tizedestörtekkel, negatív számokkal most már minden műveletet tudni kell elvégezni. Ezenkívül az arányok, és a százalékszámítás és az egyenletek megoldása szokott még komoly gondot okozni. Összeállításunkkal segíteni szeretnénk, hogy átlássátok azt, amit meg kell tanulnia, ellenőrizni tudjátok, hogy mindenre felkészült-e, és könnyebben be tudjátok osztani az időt.

Műveletek pozitív és negatív számokkal

Negatív számokkal megtanultátok a szorzás-osztás műveletét is, de azért a tavalyi anyagból is tudni kell az összeadás-kivonást: Mennyi pl.

 • (-19)×(-2) + 49 = ?

 • 33 : (-3) - 2×(-48) = ?

 • (-23) + (-56) : 8 = ? - ilyen és hasonló műveletek lehetnek a pótvizsgán is.

Fontos a műveletek sorrendje (1. a zárójel, 2. a szorzás/osztás, 3.összedás/kivonás)! Lehet, hogy a hatványozás műveletét is vették, ha így van, tudni kell, mennyi pl. 24, 33, 105, stb.

Törtek

Újdonság az 5.-es matekhoz képest a törtek egymással való szorzása-osztása. (Tört szorzása törttel: számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorozzuk; tört osztása törttel: reciprokkal szorzunk.) Persze a tavalyi műveletek továbbra is fontosak: egyszerűsíteni-bővíteni kell tudni a törteket, összeadni és kivonni egyenlő nevezőjű, és különböző nevezőjű törteket, és szorozni/osztani törtet egész számmal.

Tizedestörtek

 • Tizedestörtek szorzása tizedestörttel (úgy működik, mint az egészek szorzása, csak a tizedesvesszőt kell jó helyre tenni)

 • Tizedestörtek osztása tizedestörttel (bővíteni kell úgy, hogy az osztó egész legyen)

Ezek az új műveletek, de az 5.-ben tanult összeadást és kivonást, valamint szorzást/osztást egész számmal is tudni kell.

Arányosság, százalék

Fontos új ismeretek ezek az idei matekban. Ismerni kell az egyenes arányosság fogalmát, és tudni kell megoldani ilyen feladatokat. De nagyon fontos a százalékszámítás is, ki kell tudni számolni a százalékértéket, a százaléklábat, és akár a hiányzó százalék-alapot is.

Egyenletek

A nyitott mondatokat mostantól egyenleteknek nevezzük (vagy egyenlőtlenségeknek). Nagyon fontos a mérlegelv, mert ezzel sokkal könnyebb megoldani ezeket. Gyakoroljátok az egyenletek, egyenlőtlenségek megoldását, biztos lesz ilyen a pótvizsgán!

Geometria

A legtöbb fontos ismeretet a háromszögekről és a négyszögekről tanultad:

Háromszögek:
 • szögek összege 180°,

 • kerülete az oldalainak összege: K = a + b + c;

 • területe: (alap×magasság) osztva 2-vel

 • szerkeszteni is tanultál (valószínűleg nem kell pótvizsgán, de azért az alapszerkesztésekkel legyél tisztában)

Négyszögek:
 • szögek összege 360°,

 • fajtái: paralelogramma, trapéz, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet.

 • szimmetrikus négyszögek : húrtrapéz, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet.

 • szerkeszteni is tanultál (valószínűleg nem kell pótvizsgán, de azért az alapszerkesztésekkel itt is legyél tisztában)

Szó volt még a különböző szögek szerkesztéséről, tengelyes tükrözésről és szimmetrikus alakzatokról, és a kör részeiről

Számelmélet, oszthatóság

Ez a legkevésbé fontos témakör, de azért néhány fogalommal mindenképpen tisztában kell lennie gyermekednek (ha egyáltalán vették ezeket a dolgokat az idén, mert lehetséges, hogy csak jövőre kerül sorra.) : Mik egy szám osztói, két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse. Mik azok a prímszámok, és hogyan kell felbontani prímtényezőkre egy számot. Ismerni kell az oszthatósági szabályokat, hogy meg tudni állapítani, hogy pl. 34270 osztható-e 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 9-cel és 10-zel.

A felkészüléseteket segítő teszteket a pótvizsga felkészítő oldal alján találjátok, méghozzá a tematika szerint, részekre osztva a teljes megtanulandó anyagot.

Ha pedig intenzívebb segítségre van szükségetek, ha nem akarjátok magatok keresgélni a gyakorló feladatokat, és a hozzájuk tartozó magyarázatokat, és jó lenne, ha valaki alaposan elmagyarázná a fontos összefüggéseket, a Pótvizsga Felkészítő Tréningre nyugodtan rábízhatod a gyermekedet. Végigvezetjük őt minden témakörön, együtt begyakoroljuk a típuspéldákat, és még az önbizalma is nőni fog, mert a tréning a sikerélményt is biztosítja neki. Tudj meg többet a Pótvizsga Felkészítő Trénigről itt.

Eredményes felkészülést, sikeres pótvizsgát kívánok!

B. Békési Beáta
Matek Oázis

B.B.Bea
B.B.Bea
A szerethető matektanulás szakértője, matektanár