KÉRDÉS

Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 5, hatodik
tagja pedig 40?

VÁLASZ

Az ismert adatok és összefüggések:
a3 = 5 a(alsó indexbe:)n+1 = a(alsó indexbe:)n×q , ezért:
a6 = 40 a3×q=a4 ; a3×q^2 = a5; a3×q^3 = a6 , vagyis 5×q^3 = 40,
q = ? ebből q^3 = 8, és így q = 2

A mértani sorozat hányadosa 2.