Matek Oázis oktatási oldal

Pótold a hiányosságaidat!

4. osztály

Számolás fejben és írásban, mértékegységek, szövegesek megoldása – ha valamelyik nem megy, könnyen, gyorsan pótolhatod.

Összeadás-kivonás 1000-ig

Műveletek 200-ig
Start
1
INGYENES!
Számok összeadása-kivonása 100-ig
Start
2
INGYENES!
Számok 1000-ig
Start
3
INGYENES!
Számok összeadása-kivonása 200-ig
Összeadás, kivonás 1000-ig fejben
Start
4
Számok összeadása 1000-ig
Start
5
Számok kivonása 1000-es számkörben
Start
6
JÁTÉK! +- százas átlépés nélkül
Írásbeli műveletek
Start
7
INGYENES!
Írásbeli összeadás 1.
Start
8
Írásbeli összeadás 2.
Start
9
Írásbeli kivonás
Start
10
TESZT: Írásbeli kivonás
Start
11
Kerekítés tízesekre, százasokra

Próbáld ki a JÁTÉKOSÍTOTT teszt verziót!

Szorzótáblák + osztások (2. osztály)

Szorzótáblák 2-től 7-ig
Start
1
INGYENES!
Szorzás bevezetése
Start
2
TESZT: Szorzás 2-től 5-ig
Start
3
6-os szorzótábla
Start
4
7-es szorzótábla
Szorzótáblák 8-től 10-ig
Start
5
8-as szorzótábla
Start
6
10-es szorzótábla
Start
7
9-es szorzótábla
Start
8
JÁTÉK! Szorzótábla gyakorlás
Bennfoglalótáblák 2-től 8-ig
Start
9
INGYENES!
Osztás bevezetése
Start
10
TESZT: Osztás 2-től 5-ig
Start
11
Osztás 8-cal
Osztás 9-cel, 10-zel, maradékos osztás
Start
12
Osztás 9-cel
Start
13
Osztás 10-zel
Start
14
JÁTÉK! Osztás 5-ig gyakorlás
Start
15
Maradékos osztás

Szorzás-osztás 1000-ig

Szorzás fejben
Start
1
Szorzás kerek számokkal
Start
2
Szorzás kétjegyű számokkal
Start
3
JÁTÉK! Kétjegyű szorzás
Osztás fejben
Start
4
Osztás 2. - osztás kerek számokkal
Start
5
Osztás 3.
Start
6
JÁTÉK! Kétjegyű osztás
Start
7
Számok osztói, többszörösei
Írásbeli szorzás
Start
8
INGYENES!
Írásbeli szorzás 1.
Start
9
Írásbeli szorzás 2.
Start
10
TESZT: Írásbeli szorzás

Mérés, mértékegységek

Tömeg, hosszúság
Start
1
A tömeg 1.
Start
2
A tömeg 2.
Start
3
INGYENES!
A hosszúság mérése, mértékegységei
Idő, űrtartalom
Start
4
Az idő mérése, mértékegységei
Start
5
Az űrtartalom mérése, mértékegységei

További videók

Negatív számok, törtek, római számok
Start
1
Negatív számok
Start
2
Törtek, törtrészek
Start
3
Római számok
Geometria
Start
4
Tükörkép, tükrös alakzatok
Start
5
Kerület
Start
6
TESZT: Kerület

FONTOS!

Ha gyermekednek komolyabb gondjai vannak a matekkal, annak a gyökerei 2. és 3. osztályra nyúlnak vissza.

  • Ha például nem megy gyermekednek jól a szorzótábla (2.-os anyag), nem fog tudni írásban szorozni/osztani (mert egy-egy írásbeli művelet elvégzése közben 4-5, sőt akár 8-10 szorzás/osztást kell elvégeznie).
  • Ha nem tud jól összeadni-kivonni két- háromjegyű számokat (2.-os ill. 3.-os anyag), akkor esélye sincs, hogy könnyedén végezze ezeket a műveleteket a 10.000-es számkörben.

Bár az iskolákban kevés hangsúlyt fektetnek a SZÁMOLÁSra, minden egyes feladatban szükség van rá!! (Hiába érti a gyermeked, hogy mit is kéne csinálni, ha nem tudja kiszámolni helyesen.)

MINDENNEK AZ ALAPJA A 2.-3.-OS MATEK. A" Pótold a hiányosságaidat!" fejezet videóival az összeadás-kivonást; szorzás-osztást expressz tempóban veheti át a gyermeked úgy, hogy végre meg is tanulja ezeket a fontos dolgokat.