Tananyagok Vásárlás Vélemények Írásaink
Belépés
Tananyagok
Vásárlás
Vélemények
Írásaink
Gyakran Ismétlődő Kérdések
Kérdezz-Felelek
Belépés
Regisztráció
.
Add meg a neved
IsmeretlenCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ID Profil

Rendeléseim
Jogosultságaim
Dicsőségfal

Kilépés
Kilépés

Horvát középhaladó oktatócsomag

Középhaladó nyelvi oktatócsomag az iskolai tanulás segítésére. Kitartással az alapok ismerete nélkül is megtanulható!

TananyagokKupa

Hogyan működik?Plecsni 0/3 Csillag

1. Bevezetés

Hogyan tudod használni a horvát leckéket? Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan működik a program. Az oktatócsomag alapszintű horvát tudást feltételez, de ha kellően szorgalmas vagy, akár a nulláról is meg tudunk tanítani horvátul ezekkel a videókkal.
A1. Tema: Upoznavanje / IsmerkedésPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Ismerkedés - Upoznavanje)

Megtanulunk bemutatkozni, és néhány dolgot elmondani magunkról egy hotelben, ahol főhősünk munkára jelentkezett. A nyelvtani részben a személyes névmásokat, valamint a létige ragozását, tagadását és a kérdőmondatokat gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Ismerkedés - Upoznavanje)

Folytatjuk az ismerkedést a munkahelyen. A nyelvtani részben a jelen idejű igeragozást és a kérdő mondatokat gyakoroljuk.
2. Tema: Rodbina / RokonságPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Rodbina - Rokonság)

A rokoni kapcsolatokról tanulunk. A nyelvtani részben a főnévvel, a főnév nemeivel, a birtokos névmással és a birtokos melléknévvel foglalkozunk.

2. 2. Lekcija (Rodbina - Rokonság)

A rokoni kapcsolatokat gyakoroljuk, apa, anya, lánytestvér, gyermek, stb. A nyelvtani részben az akarni, a kell és a szükséges igék jelen idejű alakjával és ezek tagadásával foglalkozunk, valamint a visszaható igékkel.
3. Tema: Radni ugovor/ MunkaszerződésPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Radni ugovor/ Munkaszerződés)

A munkahelyen a munkaszerződés feltételeiről lesz szó. A nyelvtani részben a moci (-hat, -het, tud) módbeli segédigével és az igék múltbeli alakjával foglalkozunk.

2. 2. Lekcija (Radni ugovor/ Munkaszerződés)

A munkahelyen a személyes adatok rögzítésére kerül sor, és az albérlet is szóba kerül. A nyelvtani részben a szeretni, látni, élni, lakni, vásárolni, örülni és hívni igék jelen idejű ragozásával és a múlt idejű igék tagadó alakjával foglalkozunk.
4. Tema: Na poslu / A munkahelyenPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Na poslu / A munkahelyen)

Munkahelyi körülményekről beszélgetünk, feltérképezzük a szálloda helységeit. A nyelvtani részben a főnevek különböző eseteivel foglalkozunk, az alanyesetben és a birtokos esetben való ragozást gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Na poslu / A munkahelyen)

A munkahelyen egy közvetlenebb beszélgetést folytatunk egy munkatárssal. A nyelvtani részben az érkezni, sütni, mondani igék ragozását gyakoroljuk. Majd a tárgyesetben való ragozással foglalkozunk.
5. Tema: U hotelu / A hotelbenPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (U hotelu / A hotelben)

Vendégeket fogadunk a hotelben, kedélyes beszélgetésre kerül sor a tudnivalókról, látnivalókról. A nyelvtani részben az akarni (segéd)ige ragozását ismételjük, megtanuljuk a múlt idejű és a jövő idejű hangsúlytalan alakját.

2. 2. Lekcija (Posao u hotelu / Munka a hotelben)

Bejárjuk a szállodát a vendégekkel, elmondjuk hogyan jutnak el a strandra, az étteremről beszélgetünk. A nyelvtani részben a jövő idővel (akarni, lenni, visszaható igék) és a tárgyesettel járó elöljárószavakkal foglalkozunk. A lokativ, elöljárós eset ragozását tanuljuk meg hímnemben, nőnemben és semleges nemben.
6. Tema: U restoranu / ÉtterembenPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (U restoranu / Étteremben)

Az étteremben ételt és italt rendelünk. Szövegértési feladatot oldunk meg. A nyelvtani részben a számnevekkel, a számnevek, főnevek és igék kapcsolatával foglalkozunk, ezt gyakoroljuk. Megmutatjuk az "od" (-ból,-ből) elöljáró másik szerepét.

2. 2. Lekcija (U restoranu / Étteremben)

Telefonon egyeztetünk az ételekről a főszakáccsal. Megpróbáljuk a hallás utáni értést. Kérdésekre kell válaszolnod. Étlapot és itallapot nézünk meg (előétel, főétel, levesek, köretek, desszert, saláták). A nyelvtani részben gyakoroljuk az eddig tanult eseteket, elöljáró szavakat. Megtanuljuk a "za" elöljáró szerepét tárgyesetben.
7. Tema: Druženje s kolegama/ Barátkozás a munkatársakkalPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Druženje s kolegama/ Barátkozás a munkatársakkal)

Párbeszédet hallgatsz meg egy munkanapról, egyezkedést az esti programról. A nyelvtani részben az igeragozást gyakoroljuk. A főnév eszközhatározós esetét (instrumentális) és a megszólító esetet (vokativ) tanuljuk meg.

2. 2. Lekcija (Druženje s kolegama/ Barátkozás a munkatársakkal)

Közvetlen beszélgetésre kerül sor a munkatársakkal. Először meghallgatjuk a horvát szöveget fordítás nélkül. A nyelvtani részben az igeragozást és a főnév eseteit gyakoroljuk. Megtanuljuk az ige felszólító módját (imperatív) és annak tagadását.
8. Tema: Traženje stana / LakáskeresésPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Traženje stana / Lakáskeresés)

A hallás utáni szövegértést gyakoroljuk lakáskeresés kapcsán. A nyelvtani részben a részeshatározós esetet (dativ) tanuljuk meg. Összefoglaljuk a horvát nyelv eseteit. Szövegértési feladattal és szószedettel zárjuk a videót.

2. 2. Lekcija (Traženje stana / Lakáskeresés)

A lakáskeresést egy ingatlanirodában folytatjuk, a hallás utáni szövegértést gyakoroljuk. A nyelvtani részben az elöljárószókat tekintjük át a különböző esetekben, és alaposan begyakoroljuk.
9. Tema: Pripreme na konferenciju / Konferenciai előkészületekPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Pripreme na konferenciju / Konferencia előkészítése)

Egy konferencia előkészületeit szervezzük meg az igazgatóval. A nyelvtani részben a névmásokkal foglalkozunk, megtanuljuk a személyes névmás ragozását egyes és többes számban is, és a névmás helyét a mondatban. Végül a fordítást gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Pripreme na konferenciju / Konferencia előkészítése)

A konferencia előkészülteit beszéljük át a személyzettel. A nyelvtani részben a lexikai tudásunkat gyarapítjuk, a jövő idejű igeragozással foglalkozunk, a biti (lenni) segédige kétaspektusú alakját is bemutatjuk. A visszaható igék második jövő idejét is megtanuljuk.
10.Tema : Pripreme na izlet / Készülődés a kirándulásraPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Pripreme na izlet/Készülődés a kirándulásra)

Tájékoztatást kapunk a Kornati Nemzeti Parkba való kirándulásról. A hallás utáni szövegértést gyakoroljuk. A nyelvtani részben a biti (lenni) létige felszólító módjával (imperativ) és a feltételes móddal (kondicional) foglalkozunk. A tagadást és a kérdést is gyakoroljuk feltételes módban.

2. 2. Lekcija (Pripreme na izlet/Készülődés a kirándulásra)

Magánbeszélgetésbe hallgathatunk bele egy kirándulást szervezése kapcsán. A nyelvtani részben az igeidőket és igemódokat gyakoroljuk: jelen idő, múlt idő, jövő idő két típusa, feltételes mód, felszólító mód.
11. Tema : U prometu / A forgalombanPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (U prometu / A forgalomban)

Előkészítjük, átnézzük, megszereljük az autót az utazáshoz. A hallás utáni szövegértést gyakoroljuk. A nyelvtani részben a rendhagyó főnevek ragozásába kezdünk bele: -o és -e végű hímnemű főneveket, mássalhangzóra végződő nőnemű főneveket és semleges nemű főneveket is ragozunk.

2. 2. Lekcija (U prometu / A forgalomban)

Egy autóúton való beszélgetésbe és rendőri ellenőrzésbe hallgathatunk bele. A hallás utáni szövegértést gyakoroljuk. A nyelvtani részben a melléknevek fokozásával (pozitiv, komparativ, superlativ) foglalkozunk.
12. Tema : Druženje s prijateljima / Barátok köztPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Druženje s prijateljima / Barátok közt)

Barátokhoz megyünk látogatóba, megcsodáljuk a házukat. A nyelvtani részben a melléknevekkel és azok ellentettjével foglalkozunk. Az ideális férfi és az ideális nő tulajdonságait is megtudhatjuk. Megtanuljuk a határozott melléknevek ragozását.

2. 2. Lekcija (Druženje s prijateljima / Barátok közt)

Dubrovnik nevezetességeiről és az ottani életről beszélgetünk. Szövegértési feladattal folytatjuk. A nyelvtani részben a megszólításokat foglaljuk össze, majd a határozatlan melléknevek ragozását tanuljuk meg. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.
13. Tema : Gradnja / ÉpítkezésPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Gradnja / Építkezés)

Építkezés terveiről beszélgetünk, építőanyagokról, finanszírozásról. Szövegértési feladattal folytatjuk. A nyelvtani részben a birtokos névmás ragozását tanuljuk meg, megkülönböztetjük egy vagy több birtok esetén.

2. 2. Lekcija (Gradnja / Építkezés)

Belehallgatunk egy építkezés folyamatába, a tervezés praktikus részleteibe. Majd a kérdésfeltevést gyakoroljuk. A nyelvtani részben a svoj (sajátom) birtokos-visszaható névmás ragozását tanuljuk meg egy és több birtok esetén.
14. Tema : Kupovina / VásárlásPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Kupovina / Vásárlás)

Egy csempeboltban nézünk szét, válogatunk, vásárolunk. Hallás után kell megértened a szöveget. A njegov (övé) birtokos-visszaható névmás ragozását gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Kupovina / Vásárlás)

Egy ruhaboltban járunk, ruhákról, öltözködésről beszélgetünk. Gyarapítjuk a szókincsünket öltözködés témában. A nyelvtani részben a tetszeni (svidati se) ige ragozását sajátítjuk el. Gyakoroljuk a személyes névmások hangsúlyos alakjának átváltoztatását hangsúlytalanná. Fordítási gyakorlattal és szótárral zárjuk a videót.
15. Tema : Snalaženje u gradu / Tájékozódás a városbanPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Snalaženje u gradu / Tájékozódás a városban)

Meghallgatjuk, hogyan jutunk el egyik helyről a másikra. A hallás utáni szövegértést gyakoroljuk. A nyelvtani részben a mutató névmások ragozásával és a kérdő névmásokkal foglalkozunk.

2. 2. Lekcija (Snalaženje u gradu / Tájékozódás a városban)

A városban próbálunk eljutni egyik helyről a másikra egy járókelőt megkérdezve. A szövegértési feladatban kérdéseket kell feltenned, majd az eligazodást segítő lexikai tudást gyarapítjuk. A nyelvtani részben az elöljárószók és a múlt idő használatát gyakoroljuk.
16. Tema : Prehrambeni proizvodi / ÉlelmiszerekPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Prehrambeni proizvodi / Élelmiszerek)

Piacon járunk, ahol húst, zöldségeket, tejterméket szeretnénk vásárolni. A szövegértési feladatban igaz-hamis válaszokat várunk. A lexikai tudásunkat az élelmiszerek terén gyarapítjuk. A nyelvtani részben a törtszámokkal és a mértékegységeket kifejező szavak vonzataival foglalkozunk. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.

2. 2. Lekcija (Prehrambeni proizvodi / Élelmiszerek)

Egy családi sütés-főzésbe csöppenünk bele. A szövegértési feladatban kérdésekre kell válaszolnod. A lexikai tudásunkat egy ételrecept segítségével gyarapítjuk. A nyelvtani részben az előtaggal (prefix) rendelkező igékkel foglalkozunk, ami a magyarban az igekötős igének felel meg.
17. Tema: Proširenje poslovanja hotela / Üzletfejlesztés a hotelbanPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Proširenje poslovanja hotela / Üzletfejlesztés a hotelban)

Az igazgató és a beosztott közti szakmai beszélgetést hallgathatjuk meg. A szövegértési részben rákérdezésre biztatunk. A nyelvtani részben a kérdő és vonatkozó névmásokkal foglalkozunk.

2. 2. Leckija (Proširenje poslovanja hotela / Üzletfejlesztés a hotelban)

Együttműködési lehetőségekről ötletelünk a szálloda és az utazási iroda közt. A szövegértési részben igaz-hamis kérdésekre kell válaszolni. A nyelvtani részben a névmások és a múlt idejű igék használatát gyakoroljuk.
18. Tema : Na zračnoj luci / A repülőtérenPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Na zračnoj luci / A repülőtéren)

Egy repülés előtti párbeszédet hallgathatunk meg. A szövegértési feladatban kérdésekre kell válaszolnod, majd az időről, óráról, idővel kapcsolatos kifejezésekről (évszakok, napszakok) tanulunk. Előkerülnek a számnevek is.

2. 2. Lekcija (Na zračnoj luci / A repülőtéren)

Repülőn utazunk, és megtervezzük az elkövetkező programot. A szövegértési feladatban kérdéseket kell feltenned. A nyelvtant először vámvizsgálat közben gyakoroljuk, majd a birtokos főnévből képzünk birtokos melléknevet. Fordítással és szótárral zárjuk a videót.
19. Tema : Poslovna suradnja / Üzleti együttműködésPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Poslovna suradnja / Üzleti együttműködés)

Üzleti tárgyalásba hallgathatunk bele a szállodaigazgató és egy utazási iroda vezetője között. A szövegértési feladatban két mondatból kell megállapítanod, melyik a helyes. A nyelvtani részben a sorszámneveket tanuljuk meg és gyakoroljuk. A dio (része valaminek) és predio (táj) igék rendhagyó ragozásával foglalkozunk.

2. 2. Lekcija (Poslovna suradnja / Üzleti együttműködés)

Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szállodáról, ezt hallgathatod meg. A szövegértési feladatban igaz-hamis állítást kell megállapítanod. A nyelvtani részben mondatalkotásra biztatunk megadott szavak alapján. A jelen és a jövő időt, főnevek, névmások használatát is gyakoroljuk.
20. Tema : Poštanske usluge / Postai szolgáltatásokPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Poštanske usluge / Postai szolgáltatások)

Belehallgatunk, mi mindent intézhetünk a postán a levélfeladáson kívül. A szövegértési részben kérdésekre kell válaszolnod egész mondattal. A nyelvtani részben a tőszámnevek és a főnévi számnevek ragozásával foglalkozunk.

2. 2. lekcija (Poštanske usluge / Postai szolgáltatások)

Egy párbeszédet hallgathatunk meg a postán az ügyintéző és az ügyfél között. A nyelvtani részben az egy számnevet ragozzuk, lexikai tudásunkat a postai ügyintézés terén gyarapítjuk, megtanulunk üdvözlőlapot választani és írni különböző alkalmakra.
21. Tema : Banka / BankPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Banka / Bank)

A banki ügyintézést megelőző beszélgetésbe hallgathatunk bele. Mi legyen a hitellel? A szövegértési részben kérdéseket kell feltenned adott szavakra. A nyelvtani részben sorszámneveket ragozunk.

2. 2. lekcija (Banka / Bank)

Megtanulunk a bankban intézkedni. A bankszámla nyitás részleteibe hallgathatunk bele. A szövegértési részben egész mondattal kell válaszolnod a kérdésekre. A nyelvtani részben gyakoroljuk a fizetni ige jelen idejű ragozását, az elöljárók és az egy számnév használatát.
22. Tema : Iznenadni susret sa znancima / Véletlen találkozás ismerősökkelPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Iznenadni susret sa znancima / Véletlen találkozás ismerősökkel)

Egy közvetlen baráti beszélgetésbe hallgathatunk bele. A szövegértési részben igaz-hamis választ kell adnod. A nyelvtani részben a tulajdonnevek helyesírását tanuljuk meg, számos ország, a hozzá tartozó nép nevét és a melléknévi alakját soroljuk fel. Majd a melléknevek fokozását gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Iznenadni susret s prijateljima / Véletlen találkozás barátokkal)

Ismerősökkel találkozunk, aki a városban nyaralnak, segítünk a tájékozódásban. A szövegértési részben a kérdésfeltevést gyakoroljuk. A nyelvtani részben a tulajdonnevek helyesírását, a birtokos melléknévi alakot, az ige felszólító módját gyakoroljuk.
23. Tema : Zdravlje i bolest / Egészség és betegségPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Zdravlje i bolest / Egészség és betegség)

Hétköznapi betegségekről beszélgetünk, fejfájás, hányinger, hasfájás, láz. A kérdésekre egész mondattal kell válaszolnod. Lexikai tudásunkat különböző fájdalmak, betegségek, testrészek megtanulásával gyarapítjuk. A boljeti (fájni) igét ragozzuk. A hangsúlyos személyes névmást alakítjuk hangsúlytalanná. Fordítási gyakorlattal és szótárral zárjuk a videót.

2. 2. Lekcija (Zdravlje i bolest / Egészség és betegség)

Kórházi kivizsgálásról számolunk be. Lexikai tudásunkat szituációs párbeszéddel gyarapítjuk, gyógyszertárban és az ügyeleten járunk. A szövegértési feladatban a mondatok 2 részét kell összepárosítanod. A nyelvtani részben a melléknév és a főnév ragozását és az igék felszólító módját gyakoroljuk.
24. Tema : Organiziranje priredbe / Rendezvény szervezésPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Organiziranje priredbe/Rendezvény szervezés)

Magyar est szervezésébe csöppenünk bele. A szövegértési feladatban a mondatalkotásra biztatunk. A nyelvtani részben megtanuljuk a dátum írását. A sorszámnevek ragozását gyakoroljuk. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.

2. 2. Lekcija (Organiziranje priredbe/Rendezvény szervezés)

A rendezvény részletes programtervezetét ismertetjük az igazgatónak. A szövegértési feladatban igaz-hamis válaszokat kell adnod. Lexikai tudásunkat rendezvényszervezés, lebonyolítás terén gazdagítjuk. A nyelvtani részben a személyes névmás és az ige ragozását gyakoroljuk. Az igeidőkkel majd fordítással foglalkozunk.
25. Tema : Na koncertu / KoncertenPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Na koncertu / Koncerten)

Hangversenyre készülődünk. A szövegértési részben a kérdésekre egész mondattal kell válaszolnod. A nyelvtani részben a határozatlan, illetve az általános névmásokkal foglalkozunk.

2. 2. Lekcija (Na koncertu / Koncerten)

Egy orgonakoncerten járunk. A szövegértési részben kérdésfeltevésre biztatunk. Lexikai tudásodat a koncertre, előadásra vonatkozóan gyarapíthatod. A nyelvtani részben a többes számot és a rendhagyó ragozású főnevek használatát gyakorolhatod. Fordítási gyakorlattal és szótárral zárjuk a videót.
26. Tema : Vrijeme / IdőjárásPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. lekcija (Vrijeme / Időjárás)

Az időjárásról beszélgetünk. A szövegértést igaz-hamis állításokkal gyakoroljuk. Lexikai tudásunkat az időjárással kapcsolatos kifejezésekkel gyarapítjuk. A nyelvtani részben a többes számú gyűjtő főnevekkel és a jövő idővel foglalkozunk. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.

2. 2. Lekcija (Vrijeme / Időjárás)

Vajon milyen lesz az idő a különböző városokban az elkövetkező napokban? Kérdésfeltevésre biztatunk. A nyelvtani részben évszakokkal kapcsolatos mondatokat kell kiegészítened. Gyakoroljuk a rendhagyó, mássalhangzóra végződő nőnemű főnevek ragozását. Fordítási gyakorlattal és szótárral zárjuk a videót.
27. Tema : Na poljoprivrednom gospodarstvu / FarmergazdaságbanPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Na poljoprivrednom gospodarstvu / Farmergazdaságban)

Egy farmergazdaságban járunk, állatok, növények neveivel gyarapítjuk szókincsünket. A szövegértési feladatban egész mondatos választ várunk a kérdésre. A nyelvtani részben a határozószókkal foglalkozunk.

2. 2. Lekcija (Na poljoprivrednom gospodarstvu / Farmergazdaságban)

A farmergazdaság gyakorlati ügyeibe hallgathatunk bele, egy dzsippel járjuk körbe a területet, a munkálatokról, eszközökről folyik a beszélgetés. A nyelvtani részben az aratni, learatni és a szüretelni ige ragozásával foglalkozunk. Majd a szófajok fajtáit gyakoroljuk. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.
28. Tema : Obrazovanje / OktatásPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Obrazovanje / Oktatás)

Az egyetemi felvételi feltételeiről beszélgetünk. A szövegértési részben egész mondattal kell válaszolnod. A nyelvtani részben a nem ragozható szófajokkal foglalkozunk: kötőszók, elöljárószók, indulatszók, viszonyszók. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.

2. 2. Lekcija (Obrazovanje / Oktatás)

Az egyetemi jelentkezést beszéljük meg a munkaadóval. A szövegértési részben igaz-hamis válaszokat kell adnod. Lexikai tudásunkat az oktatás terén gazdagítjuk. A nyelvtani részben az igeragozást gyakoroljuk különféle módon. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.
29. Tema : Usluge / SzolgáltatásokPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Usluge / Szolgáltatások)

Néhány szakmáról, szolgáltatásról beszélgetünk. A szövegértési részben egész mondattal kell válaszolnod a kérdésekre. Lexikai tudásunkat a szolgáltatások terén gyarapítjuk, hirdetéseket nézünk át. A nyelvtani részben a horvátban előforduló hangváltozásokkal foglalkozunk. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.

2. 2. Lekcija (Usluge / Szolgáltatások)

Fodrásznál, masszőrnél, ajándékboltban járunk. A szövegértési részben kérdésfeltevésre biztatunk. A nyelvtani részben a főnevek ragozását és a személyes névmások eseteit gyakoroljuk. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.
30. Tema : Zagreb, glavni grad Hrvatske / Zágráb, Horvátország fővárosaPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Zagreb, glavni grad Hrvatske / Zágráb, Horvátország fővárosa)

Zágrábról érdeklődünk. A szövegértési feladat egész mondatok alkotására biztat. A nyelvtani részben a jotációval és a szibilarizációval foglalkozunk, majd a határozószók használatát gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Zagreb, glavni grad Hrvatske / Zágráb, Horvátország fővárosa)

Bejárjuk Zágráb nevezetességeit, majd a kérdésekre egész mondattal kell válaszolnunk. A nyelvtani részben egy párbeszédet kell kiegészítened a megfelelő szavakkal, mondatokat alkotni a megadott mondatrészekből, és a melléknevek fokozását gyakoroljuk. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.
31. Tema : Zanimanja / FoglalkozásokPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Zanimanja / Foglalkozások)

Pályaválasztásról és különféle foglalkozásokról beszélgetünk (nővér, tűzoltó, stb.). A nyelvtani részben a palatalizációval, a zöngésség szerinti hasonulással foglalkozunk.

2. 2. Lekcija (Zanimanja / Foglalkozások)

További foglalkozásokról beszélgetünk (vállalkozó, könyvelő, katona, pilóta, közgazdász, stb.). Álláshirdetést próbálunk értelmezni. A nyelvtani részben egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal, majd az ige múlt idejű ragozását és a személyes névmások használatát gyakoroljuk.
32. Tema : Natječaji / PályázatokPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Natječaji / Pályázatok)

Pályázatot készítünk elő. A nyelvtani részben a képzés helye szerinti és a lágy mássalhangzók utáni hangváltozással foglalkozunk, majd a mondatalkotást és a múlt idő használatát gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Natječaji / Pályázatok)

Egy előkészített pályázatba pillanthatunk bele. A nyelvtani részben egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal, gyakoroljuk a rendhagyó nőnemű főnevek eseteit. Fordítási feladattal és szótárral zárjuk a videót.
33. Tema : Sport / SportPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Sport / Sport)

Különféle sportokról beszélgetünk, majd válaszolj a kérdésekre egész mondattal. A nyelvtani részben az l-o hangváltozással és a mássalhangzó-kieséssel foglalkozunk. A múlt idő és a számnévi főnév használatát gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Sport / Sport)

Egy sportmérkőzés előtti lelátói beszélgetésbe hallgathatunk bele. A szövegértési feladatban igaz-hamis állításokból kell választanod. A nyelvtani részben a mondatokat kell kiegészítened a megfelelő szóval. Az elöljárószókat és az ige múlt idejét is gyakoroljuk.
34. Tema - Pismo iz novog doma / Levél az új otthonbólPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Pismo iz novog doma / Levél az új otthonból)

Egy baráti levelet olvashatunk, majd kérdésekre kell válaszolnunk. A nyelvtani részben a befejezett és a folyamatos igékkel foglalkozunk, gyakoroljuk a használatukat. A szövegértési feladatban egy történet összekeveredett mondatait kell helyes sorrendbe tenned.

2. 2. Lekcija (Pismo iz novog doma / Levél az új otthonból)

Egy családi levelet olvashatunk, majd igaz-hamis válaszokat kell adnunk a szöveg alapján. A nyelvtani részben az igeragozást gyakoroljuk.
35. Tema : Iz svega ponešto / Mindenből egy kicsitPlecsni 0/6 Csillag

1. 1. Lekcija (Izvješće o radu Hotela Sirena / Beszámoló a Sirana Hotel munkájáról)

Meghallgathatod a hotel szezonzáró részletes beszámolóját, majd kérdéseket kell feltenned a szöveg alapján. A nyelvtani részben a melléknevek, főnevek, elöljárók, névmások használatát gyakoroljuk.

2. 2. Lekcija (Iz svega ponešto / Mindenből egy kicsit)

Ismétlésként egy szituációs párbeszédet és egy könyvrészletet kell kiegészítened egy-egy igével, névszóval vagy szókapcsolattal. Majd a hiányzó ékezeteket kell kitenni egy másik szövegben. Fordítási feladattal zárjuk a videót és a magát a tanfolyamot is.
Bea
Ezzel a szórakoztató, sok-sok hangulatos képet és még több hanganyagot tartalmazó digitális tananyaggal önállóan megtanulhatsz horvátul.
Az itt található 140 órányi tananyag középhaladó szintű, ezért feltételez némi alapszintű horvát nyelvtudást, de ha elég kitartó vagy, akár ebből is megtanulhatsz horvátul az alapok ismerete nélkül is.
A tananyagokat Blazsetin Bernadett horvát-nyelv tanárnő szakmai bevonásával készítettük eredeti ötlet alapján
Eredményes, jó nyelvtanulást kívánunk!
"Az oldal segítségével tanulok horvátul. Különleges élmény, hogy nyaralás alatt a helyiekkel saját nyelvükön tudok beszélni...igaz, hogy hiányosan, de így is nagyon örülnek a próbálkozásnak. Szóval ezúton köszönöm a lehetőséget!"
M.
"Horvát nyelvtanuláshoz használom az oldalukat. A középfokú nyelvvizsgámat is ennek az oldalnak köszönhetem."
Bundik Ildikó
"...szeretném kifejezni az elismerésemet a horvát nyelvoktató anyaggal kapcsolatosan. Rendkívülien hasznosnak és jól alkalmazhatónak tartom, az egyes leckék logikusan, jól felépítettek, tetszenek a történetek, a mindennapi életben előforduló témaköröket és szituációkat jól átfogják. A szövegrészek, a nyelvtani magyarázatok és a gyakorlási lehetőségek kellő arányban oszlanak meg."
Kulcsár István
"Köszönöm szépen a lehetőséget. A horvát gimiben tanulok, és most voltam nulladikos, ez a program sokat segített az iskolai nyelvvizsgán."
Salamon Hajnalka
Tanulj meg horvátul, és egy közeli új világ nyílik meg számodra!
Beszélj Te is a helyiekkel a saját nyelvükön! Már a próbálkozásoddal is örömet szereztek egymásnak :) Köss új barátságokat, vagy találj üzleti partnerekre!
Kattints ide és fizess elő:
Vásárlás