Római számok: jelentés, szabályok, használat + kalkulátor

Kalkulátor | Eredete | Mik a római számok? | Így olvassuk | Római számok 4000-ig | Gyakorolás | Mindennapi használatuk | Átváltása

Ha nem akarod megtanulni, hogyan kell a római számokat olvasni, csak az eredményekre vagy kíváncsi, akkor a következő kalkulátorok kiszámolják helyetted:

Római szám kalkulátor

Római szám átváltása arab számra


Arab szám átváltása római számra

Ha viszont meg akarod tanulni a római számok használatát, akkor nézzük ezt lépésről lépésre!

A római számok egy olyan számjelölési rendszer tagjai, melyek eredete az Ókori Róma előtti időszakra vezethető vissza. A számokat betűk jelölik, ezért a római számírás alfabetikus számjelölési rendszer. Nézzük részletesen mit kell tudni a római számokról.

Mi a római számok eredete?

Az ókorban, a Római Birodalom civilizációja használta ezt a számjelölési rendszert, melyet az etruszkoktól vehettek át. A számok jelölésére betűket használtak bizonyos szabályok szerint. Európában a 14. századig volt elterjedt a római számok használata, ezután kezdték el használni az arab számokat.

S.O.S. SEGÍTSÉG MATEKBÓL!

Dolgozatra készülsz? Elakadtál?

PRÉMIUM matek holnap estig INGYEN!

Mik azok a római számok?

A római számok betűk sorozata, amelyek számértékkel rendelkeznek. Segítségükkel fel tudjuk írni pontosan ugyanazokat a pozitív egész számokat (3999-ig), mint amiket a hétköznapi életben használunk.

Római számok: jelentés, szabályok, használat

Hogyan kell olvasni a római számokat?

A római számok felírásához összesen 7 féle betűt használhatunk fel. Ezek kombinációjával létrehozhatjuk a pozitív egész számokat a római számrendszerben. A római számok írásához használt betűk értéke a következő:

I = 1 ; V = 5; X = 10 ; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000

 

A római számok felírásához összesen 7 féle betűt használhatunk


Ebben az interaktív Matek Oázis videóban megismerheted és begyakorolhatod a római számokat 100-ig »

Tagolnunk kell a római számokat helyi érték szerint. Az alapszabály, hogy

csökkenő érték szerint, sorban kell egymás után írnunk őket. Amennyiben a nagyobb értékű számokat követik a kisebb értékűek, akkor a betűk egymás mögé írása összeadást jelent.

A kettőt úgy jelöljük, hogy II (1+1). A tizenhatot úgy írjuk, hogy XVI (10+5+1). A huszonhármat úgy, hogy XXIII (10+10+3).

Ha a sorrend fordított (azaz kisebb értékű szám áll nagyobb értékű előtt), akkor az kivonást jelent.

Az I állhat a V és X előtt, ekkor IV=4 és IX=9. Hasonlóan tudjuk felírni a negyvenet (XL=40) vagy kilencvenet (XC=90), mivel, ha X az L, vagy C előtt áll, -10-et jelent. Ezt a szabályt használva tudjuk felírni a négyszázat (CD=400) és kilencszázat (CM=900) is.

A V, L és D jelek legfeljebb egyszer szerepelhetnek egy római számban.

Két ugyanolyan betűt egymás után írva a szám kétszeresét kapjuk.

Például: II=2, XX=20, CC=200 és MM=2000. Ez működik három ugyanolyan betű leírásával is, például: MMM=3000.

Négy azonos betű nem szerepelhet egymás mellett a római számírásban.

 

Játék: Római számok gyakorlása
A római számok olvasását gyakorolhatod ezzel a játékkal

 

Római számok 4000-ig

A rómaiak nem használtak nullát. Ezért használjuk az additív írásmódot, azaz írjuk egymás után a helyi értékeket. Az előző fejezet szabályai alapján bármilyen számot fel tudunk írni római számokkal 3999-ig. Volt külön jelölésük a rómaiaknak az 5000-re is, de ezt nem kell használnunk.

Hogyan gyakoroljuk a római számokat?

Kezdésnek írd fel tízig a római számokat. Ezután írd fel a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 számokat. Ezután írj fel sok 1 és 100 közötti számot római számmal. Segít, ha például a 68-at a 60 alá írod le. Ezzel átlátod gyorsan a helyi érték szerinti tagolást és gyorsan ráérzel a római számok írására.

Ebben a videóban találsz feladatokat, a könnyűektől kezdve a nehezekig

Egy nehezebb, kiegészítős játék

S.O.S. SEGÍTSÉG MATEKBÓL!

Dolgozatra készülsz? Elakadtál?

PRÉMIUM matek holnap estig INGYEN!

Hol vesszük hasznát a római számoknak a mindennapi életben?

Néhány épület homlokzatán találhatóak római számok, ezek az építési évet hirdetik.

Évszám római számokkal
Évszám római számokkal (Pécsi megyeháza)

Római számokat használunk uralkodók nevének írásakor (IV. Béla, II. Erzsébet), vagy a világháborúk jelölésekor (II. világháború). Budapest kerületeit is római számokkal írjuk. Filmek végén, a stáblistán a film gyártási éve is római számmal írva jelenik meg. Sok analóg óra számlapján is római számok találhatók.

Itt még olvashatsz érdekességeket a római számokról

Így váltsd át az arab számokat római számokra!

Az arab számot először felírjuk helyiérték szerint bontva: 468 = 400 + 60 + 8 ; ezeket utána felírjuk római számokként: CD; LX; VIII ; végül ezeket egymás után leírjuk:  CDLXVIII

Az ilyen jellegű átváltásokat is begyakorolhatod evvel az interaktív Matek Oázis tananyaggal

Ha például a 3458-at szeretnéd római számmal leírni, akkor

3000 + 400 + 50 + 8 -> MMM CD L VIII -> MMMCDLVIII.

Egy másik példa: 2876 = 2000 + 800 + 70 + 6 -> MMDCCCLXXVI

Az olyan számokat sem nehéz leírni római számmal, amikben szerepel a nulla.

Például: 2022 = 2000 + 20 + 2 -> MMXXII

A leghosszabb római szám a 3888: MMMDCCCLXXXVIII.

 

B. Békési Bea
A szerethető matektanulás szakértője, matektanár

S.O.S. SEGÍTSÉG MATEKBÓL!

Dolgozatra készülsz? Elakadtál?

PRÉMIUM matek holnap estig INGYEN!